Đề kiểm tra tập trung lần 3 HK1 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Trưng Vương – TP. HCM

Những bài tập mà kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 12 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra tập trung lần 3 HK1 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Trưng Vương – TP. HCM, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra tập trung lần 3 HK1 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Trưng Vương – TP. HCM mã đề 357 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 3 bài toán tự luận, tổng thời gian làm bài là 60 phút, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề: lũy thừa – mũ – logarit và mặt nón – mặt trụ – mặt cầu, đề kiểm tra có đáp án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.