Đe kiem tra so hoc 6-T96 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đe kiem tra so hoc 6-T96, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

VÀ TÊN ——————————-BÀI KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT – ĐỀ 1
————— MÔN SỐ HỌC LỚP 6
II. ĐỀ KIỂM TRA:
A. Phần trắc nghiệm : ( 5điểm )
Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau :
Câu 1 : Cho hai phân số bằng nhau : thì số x bằng :
A. -3 B. -4 C. -5 D. -6
Câu 2: Phân số nào sau đây bằng phân số

Câu 3: Tổng bằng :

Câu 4 : Viết phân số dưới dạng hỗn số được kết qủa là :

Câu 5 : Viết hỗn số dưới dạng phân số ta được :

Câu 6 : Phân số nào sau đây không phải là phân số tối giản

Câu 7 : Số lớn nhất trong các phân số là :

Câu 8 : Số nghịch đảo của 0,5 là :
A. -0,5 B. 2 C. -2 D. 0,5
Câu 9 : Kết quả của phép tính là :

Câu 10 : Số 5% viết dưới dạng số thập phân là :
A. 0,5 B. 2 C. -2 D. 0,05
Phần Tự Luận : (5 điểm )
Bài 1 : (2 đ ) Thực hiện phép tính :
a/ b/
Bài 2 ( 2 đ ) Tìm x biết : a/ b/
Bài 3 : ( 1đ ) Tính giá trị của biểu thức sau : M =

VÀ TÊN ——————————-BÀI KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT – ĐỀ 2
————— MÔN SỐ HỌC LỚP 6
Phần I. Trắc nghiệm khác quan (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữa cái mà em cho là đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1 : Cho hai phân số bằng nhau : thì số x bằng :
A. -3 B. -4 C. -5 D. -6
Câu 2: Phân số nào sau đây bằng phân số

Câu 3: Hiệu bằng :

Câu 4 : Viết phân số dưới dạng hỗn số được kết qủa là :

Câu 5 : Viết hỗn số dưới dạng phân số ta được :

Câu 6 : Phân số nào sau đây không phải là phân số tối giản

Câu 7 : Số bé nhất trong các phân số là :

Câu 8 : Số nghịch đảo của 0,5 là :
A. -0,5 B. 2 C. -2 D. 0,5
Câu 9 : Kết quả của phép tính là :

Câu 10 : Số 5% viết dưới dạng số thập phân là :
A. 0,5 B. 2 C. -2 D. 0,05
Phần II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1 : (2 đ ) Thực hiện phép tính :
a/ b/
Bài 2 ( 2 đ ) Tìm x biết : a/ b/
Câu 10: Tính giá trị biểu thức sau (1đ)
A = + ++ + +

III. BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN Đ1 :
TRẮC NGHIỆM : (5đ)
Mỗi câu đúng 0,5 đ x 10 câu = 5đ

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đ.A
B
B
A
A
C
B
D
B
B
D

TỰ LUẬN : ( 5đ)

Bài 1 :
(1,5 điểm)

0, 5đ

0, 25đ

0, 5đ

0, 25đ

Bài 2 :
( 1,5 điểm )

Bài 3 :
( 1,5 điểm

0, 5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Bài 4 :
( 0,5 điểm

Viết được :

0,5đ

0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.