De kiem tra so hoc 6 HKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về De kiem tra so hoc 6 HKII, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2008
ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN TOÁN LỚP 6

A- TRẮC NGHIỆM :
I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (3,5đ)
1- Kết quả phép tính : (-4).(-5).(-6) là :
A. 120 B.-120 C.15 D. -15
2-Trong tập hợp các số nguyên Z,kết quả phép tính :(-3) -(-7) là :
A. 10 B.-10 C.4 D. -4
3-Trong tập hợp các số nguyên Z,kết quả phép tính :15 + là :
A. 20 B.-20 C.10 D. -10
4-Tập hợp tất cả các số nguyên x thỏa mãn -2< x < 2 là :
A. -2;-1;0;1; 2 B.-1;1; 2 C.-2;0; 2 D. -1;0;1
5-Trong tập hợp các số nguyên Z,kết quả phép tính : 15 + (-25) là :
A. 40 B.10 C.-10 D. -40
6-Trong tập hợp các số nguyên Z,kết quả phép tính : 17 – 23 là :
A. -6 B.6 C.-40 D. Không trừ được.
7-Trong tập hợp các số nguyên Z,kết quả phép tính : (-9) + (-6) là :
A. 15 B.-15 C.3 D. -3
8-Trong tập hợp các số nguyên Z,kết quả phép tính : (-5) . (-4 ) là :
A. -20 B.20 C.9 D. -9
9-Trong tập hợp các số nguyên Z,kết quả phép tính : 6. (-4 ) là :
A. 24 B.-24 C.2 D. -2
10-Trong tập hợp các số nguyên Z, tập hợp các ước của 5 là :
A. 1 ; -1; 5;-5 B.-1 ;-5 C.1 ; 5 D. 1 ;-1
11-Nếu x = -7 thì bằng :
A. -7 B.7 C. 7 hoặc -7 D. không cóùgiá trị nào.
12-Nếu = 5 thì x bằng :
A. 5 B.-5 C. 5 hoặc -5 D. Tất cả đều sai.
13-Nếu = -2 thì x bằng :
A. 2 B.-2 C. 2 hoặc -2 D. Tất cả đều sai.
14-Kết quả phép tính : (-2 )3 là:
A. -6 B.6 C.-8 D. 8

II –Trả lời Đúng (Đ) Sai (S) vào ô trống (1,5đ )

1-Tổng của ba số nguyên âm là một số nguyên âm.- – – – – – – –
2- Tổng của năm số nguyên dương là một số nguyên dương.- –
3- Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. – – – – – – –
4-Tích của năm số nguyên âm là một số nguyên dương. – – – –
5-Mọi số nguyên khác 0 đều là ước của số 0. – – – — – – – – – – –
6-Mọi số nguyên đều là ước của số 1 và số -1. – – – – – – – – – – –
B-TỰ LUẬN (5đ) :
I-Thực hiện các phép tính (3 đ)
a) (-5) .8 . (-2) . 3
b) 200 +32 –( 50 +32 )
c) 3 . (-2)2 + 4 .(-5) +20
II-Tìm x Z biết (2 đ)
a) x + 10 = -14
b) 5x – 12 = 48
BÀI LÀM
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ĐÁP ÁN
A- TRẮC NGHIỆM :
I. Khoanh tròn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.