Đề kiểm tra số học 6 chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra số học 6 chương III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường Trung Học Cơ Sở Nhơn Hậu KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III
Họ và Tên: ………………………………… MÔN TOÁN
Lớp : ……………………………………. Đề số 1
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm)
Khoanh tròn vào các chữ cái đầu cau mà em cho là đúng nhất.
1) Tìm x biết x – 1 =
A. x = B. x = C. x = 0 D. x =
2) = ? A. B. 1 C. D.
3) = ? A. B. C.1 D.
4) = ? A. B. C. D.
5) ? A. B. C. D.
6) = ? A. B. C. D.
7) Đổi phân số sang dạng hỗn số.
A. B. C. D.
8) Viết hỗn số dưới dạng phân số.
A. B. C. D.
II/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)
Bài 1:( 3 điểm: Tính giá trị biểu thức
a) A =
b) C =
Bài 2: (2điểm) Tìm x biết:
a)
b)
Bài 3: (1điểm) Tính hợp lí :

Bài giải:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp