Đề kiểm tra số bài 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra số bài 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra Số học 6
(15 phút)
Đề 1

Họ và tên:…………………………………….

Điểm

Lời phê

Bài 1: Cho tập hợp A= 13; 15; 17. Điền các kí hiệu vào ô vuông:
13 ( A ; 12 ( A; 13 ( A; 13, 15 ( A; 15; 17; 13 ( A;

Bài 2: Cho tập hợp M = 10; 11; 12; ; ……;40
Tính số phần tử của tập hợp:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tính tổng các phần tử của tập hợp M
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tính nhanh
29 + 132 + 237 + 868 + 763
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3.25. 8 + 4. 37. 6 + 2. 38. 12
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Kiểm tra Số học 6
(15 phút)
Đề 2

Họ và tên:…………………………………………………..

Điểm

Lời phê

Bài 1: Cho tập hợp B = 14; 16; 18. Điền các kí hiệu vào ô vuông:
13 ( B ; 14 ( B; 16 ( B; 14, 18 ( B; 16; 14; 18 ( B;
Bài 2: Cho tập hợp N = 20; 21; 22; ; ……;50
Tính số phần tử của tập hợp:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tính tổng các phần tử của tập hợp N
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tính nhanh
652 + 327 + 348 + 15 + 673
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
8.23.5 + 4. 35. 10 + 2. 42. 20
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.