Đề kiểm tra số 6 tiết 93 hay nắm – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra số 6 tiết 93 hay nắm, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra tiết 93
Môn :Số học 6
Người ra đề:Đỗ Đình Diệu
A .>TRẮC NGHIỆM (4đ)
I) Điền vào chỗ trống trong các câu sau , để mệnh đề đúng ( 1đ).
1). ( với a,b, m Z , m0 ).
2). Muốn nhân hai phân số , ta nhân tử với . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .và . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3). .
II. Ghép một câu ở cột A với một câu ở cột B để được một khẳng định đúng (1đ).
Cột A
Cột B
Kết quả nối

Tính chất giáo hoán

Tính chất kết hợp

Cộng với số đối

Nhân với 1
a.
b. = 0
c.
d.
g.
1. ghép với . . .

2. ghép với . . .

3. ghép với . . .

4. ghép với . . .

III) Chọn câu trả lời đúng ( 2đ) .
Phân số bằng với phân số là :
a. b. c.

Hỏi và đáp