de kiem tra so 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về de kiem tra so 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA – MÔN: SỐ HỌC – Thời gian: 45’
Họ và tên HS: ………………………………………………… Lớp: ………….
Ngày kiểm tra: ……………… Ngày trả bài: …………………….
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Lời phê của thầy giáo

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3đ )
Câu 1: Số nghịch đảo của số là:
A. -2; B. ; C. 2; D.
Câu 2: Kết quả của phép tính: là:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ trống ở đẳng thức: là:
A. -1; B. 1; C. -2; D. 2
Câu 4: Tính nhanh: ta được:
A. ; B. -1; C. 1; D.
Câu 5: Rút gọn phân số: , ta được:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 6: Viết hỗn số: dưới dạng phân số, ta được:
A. ; B. ; C. ; D.
PHẦN TỰ LUẬN ( 7đ )
Câu 1. (2,5đ). Tính
a. ; b. ; c.
Câu 2. (1đ). So sánh
a. và ; b. và
Câu 3. (1,5đ). Tìm x, y biết:
a. b.
Câu 4. (1đ). Điền số thích hợp vào chỗ (….):
Câu 5. (1đ). Lúc 6h 30’, An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h và đến trường vào lúc 7h cùng ngày. Tính vận tốc khi An đi từ trường về nhà, biết rằng khi về, An đi hết 20 phút.

BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp