Đề kiểm tra SH6-Tuan 31(M/trận,Đ/án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra SH6-Tuan 31(M/trận,Đ/án), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – SỐ HỌC 6

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phân số bằng nhau.
Nhận biết được phân số bằng nhau.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

1
0,5đ
5%

Cộng, trừ, nhân, chia phân số.
Nhận biết được số đối, số nghịch đảo, phân số tối giản.

Vận dụng quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số.
Vận dụng quy luật cộng, trừ, phân số để tính nhanh.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5đ
15%

6

60%

1

10%
10
8,5đ
85%

Hỗn số.
Đổi hỗn số ra phân số.
Cộng hai hỗn số.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

1
0,5đ
5%

2

10%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5đ
25%

1
0,5đ
5%

6

60%

1

10%
13
10đ
100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ………….. MÔN: SỐ HỌC 6
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 93 Tuần 31 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Giáo viên

I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số nghịch đảo của là:
A. B. C. D.
Câu 2: Hỗn số viết dưới dạng phân số là:
A. B. C. D.
Câu 3 : Số đối của là:
A. B. C. D.
Câu 4: Phân số tối giản của phân số là:
A. B. C. D.
Câu 5: Cho . Giá trị của x là:
A. –25 B. 20 C. 25 D. –20
Câu 6: Kết quả phép tính là :
A. 10 B. 9 C . D.
II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
1) Thực hiện phép tính: (4điểm)
a/ b/ c/ d/
2) Tìm x, biết: (2điểm)
a/ b/
3) (1điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là m. Chiều dài hơn chiều rộng . Tính diện tích mảnh đất đó.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS…………… MÔN: SỐ HỌC
Đề số:1 (Tiết 57 Tuần 30 theo PPCT)
I Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
A
B
C
C
D
A

II. Tự luận ( 7 điểm)
Câu
Nội dung trình bày
Điểm

1
(4đ)
a/
b/
c/

2
(2đ)

3
(1đ)
Chiều dài của hình chữ nhật là: + = 6 (m)
Diện tích của hình chữ nhật bằng:
Đáp số : 28 m2
0,5đ

0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.