Đề kiểm tra một tiết toán đại chương IV lớp 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra một tiết toán đại chương IV lớp 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD – ĐT ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT – Năm học 2014-2015
Trường: THCS .……… MÔN: TOÁN 9 – ĐẠI SỐ – CHƯƠNG IV
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
I) PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc hai?
A. B. C. D.
Câu 2: Tìm m để đồ thị hàm số: y=8mx2 đi qua điểm A(9; 32,4).
A. m=0,5 B. m=0,05 C. m=20 D. m=72
Câu 3: Giải phương trình:
A. x=1 hoặc x=5/8 B. x=-1 và x=-5/8 C. x=-1 hoặc x=5/8 D. x=-1 hoặc x=-5/8
Câu 4: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 27, tích của chúng bằng 180.
A. 12 và 15 B. 12 hoặc 15 C. 10 và 17 D. Cả A và B đúng
Câu 5 : Tính tổng các nghiệm của phương trình: A. 0 B. 1 C. 5 D. 10
Câu 6: Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109. Tìm hai số đó.
A. 11 và 12 B. 10 và 11 C. 11 hoặc 12 D. Cả A và C đúng
Câu 7: Với giá trị nào của m thì phương trình : có nghiệm ?
A. m>1 B. m0 D. Với mọi m
Câu 8: Cho phương trình . Nếu ac0 B. x=0 C. x1
Câu 10: Phương trình nào sau đây vô nghiệm ?
A. B. C. D.
II) PHẦN TỰ LUẬN : (7,0 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau :
Câu 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a.
b.
Câu 2: (2,0 điểm) Cho phương trình:
a. Giải phương trình với =1
b. Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm thõa mãn :

Câu 3: (2,5 điểm) Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một ca nô đi từ A đến B, nghỉ 40 phút ở B, rồi lại trở về bến A. Thời gian kể từ lúc đi đến trở về đến A là 6 giờ. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết rằng vận tốc của dòng nước là 3km/h.
Câu 4: (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

Bài làm

Hỏi và đáp