Đề kiểm tra( M/trận,Đ/án)ĐS7-Ch III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra( M/trận,Đ/án)ĐS7-Ch III, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Thu thập số liệu thống kê, bảng “tần số”
Học sinh nhận biết được số các giá trị, số các giá trị khác nhau, tần số tương ứng
Học sinh biết tìm được dấu hiệu điều tra
Học sinh lập được bảng tần số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5đ
25%

1
1,5đ
15%

1
1,5đ
15%

7
5,5 đ
55%

Biểu đồ

Học sinh lập được biểu đồ đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

20%

1

20%

Số trung bình cộng
Nhận biết được mốt của dấu hiệu

Vận dụng công thức tính được số trung bình cộng và tìm được mốt của dấu hiệu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5 %

1

20%

2
2,5đ
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6

30%

1
1,5đ
15%

3
5,5đ
55%

10
10đ =100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: ĐẠI SỐ 7
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 50 Tuần 24 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm)

Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau :

Thời gian (x)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tần số ( n)
6
3
4
2
7
5
5
7
1
N= 40

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:
1. Mốt của dấu hiệu là :
A. 7 B. 6 ; 7 C. 8 ; 11 D. 12
2. Số các giá trị của dấu hiệu là :
A. 12 B. 40 C. 9 D. 8
3. Tần số 3 là của giá trị:
A. 9 B. 10 C. 5 D. 3
4. Tần số học sinh làm bài trong 10 phút là :
A. 6 B. 9 C. 5 D.4 ; 6
5. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A. 40 B. 12 C. 8 D. 9
6. Tổng các tần số của dấu hiệu là :
A. 40 B. 12 C. 8 D. 10
II/ TỰ LUÂN : (7điểm )
Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7 được ghi trong bảng sau :

7
4
4
6
6
4
6
8

8
7
2
6
4
8
5
6

9
8
4
7
9
5
5
5

7
2
7
6
7
8
6
10

Dấu hiệu ở đây là gì ?
Lập bảng “ tần số ”.
Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
BÀI LÀM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ………….. MÔN: ĐẠI SỐ 7
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 50 Tuần 24 theo PPCT)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm)

1C ; 2B ; 3C ; 4C ; 5D ; 6A ; ( mỗi câu đúng 0,5 đ)

II/ TỰ LUÂN : (7điểm )
a) Dấu hiệu: Điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.