đề kiểm tra lý kỳ 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề kiểm tra lý kỳ 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2011-2012
Họ tên hs: ……………………………………………………. Môn: Vật lý lớp 7
Lớp: …………………………………………….. …… Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm)
Chất dẫn điện là gì? Cho vi dụ minh họa.
Chất cách điện là gì? Cho ví dụ minh họa.
Câu 2: (2.5 điểm)
Nêu tên các tác dụng của dòng điện.
Câu 3: (1.5 điểm)
Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo Những tấm kim loại đã nhiễm điện ở trên cao. Làm như vậy có tác dụng gì? Hãy giải thích.
Câu 4: (1.5 điểm)
Có một mạch điện gồm pin, bóng đèn, dây nối và công tắc. Đóng công tắc nhưng đèn không sáng. Nêu ba trong số Mọi chỗ có thể hở mạch và cho biết cách khắc phục.
Câu 5: (2,5 điểm)
Một mạch điện gồm một nguồn điện, hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc song song, một ampe kế A1 đo cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và một ampe kế A đo cường độ dòng điện qua mạch chính.
Hãy vẽ sơ đồ mạch điện.
Biết ampe kế A chỉ 0,5 A, ampe kế A1 chỉ 0,3A. Tính cường độ dòng điện qua đèn Đ2
Hết

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
MÔN: VẬT LÝ LỚP 7
Điểm bài thi làm tròn đến một chữ số thập phân sao cho có lợi cho học sinh.
Nếu có phần bài tập, học sinh làm cách khác, nếu đúng vẫn chấm điểm tối đa
Câu 1: ( 2 điểm)
– Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. (0,5 đ)
– Ví dụ: Đồng, nhôm, bạc,…. (0,5 đ)
– Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. (0,5 đ)
– Ví dụ: Sứ, cao su, nhựa,…. (0,5 đ)
Câu 2: ( 2,5 điểm)
– Tác dụng nhiệt. (0,5 đ)
– Tác dụng hóa học. (0,5 đ)
– Tác dụng phát sáng. (0,5 đ)
– Tác dụng từ. (0,5 đ)
– Tác dụng sinh lý. (0,5 đ)
Câu 3: ( 1,5 điểm)
– Làm như vậy có tác dụng làm cho không khí trong xưởng ít bụi hơn do đó đảm bảo sức khỏe cho công nhân. (0,5 đ)
– Giải thích: Trong các phân xưởng dệt thường có các bụi bông bay lơ lửng trong không khí, Các bụi bông này có hại cho sức khỏe của công nhân. Những tấm kim loại đã nhiễm điện trên cao có tác dụng hút các bụi bông lên bề mặt của chúng, làm cho không khí trong xưởng ít bụi hơn. (1 đ)
Câu 4: ( 1,5 điểm)
Học sinh nêu được ba trong số Những chổ hở sau và cách khắc phục:
Bóng đèn đứt dây tóc. Thay bóng đèn khác.
Bóng đèn tiếp xúc không tốt với đế đèn. Vặn chặt đèn vào đế.
Các chốt nối dây lỏng. Vặn chặt các chốt nối dây.
Dây dẫn đứt ngầm bên trong. Thay dây khác.
Pin cũ hết điện. Thay pin mới.
Công tắc tiếp xúc không tốt. Thay công tắc.
Câu 5: ( 2,5 điểm)
Vẽ sơ đồ (1 đ)

b)Vì hai đèn mắc song song nên cường độ dòng điện qua đèn 2 là:
I2 = I – I1 (0,5 đ)
= 0,5 – 0,3 = 0,2 (A) (1 đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.