DE KIEM TRA LY 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE KIEM TRA LY 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ….…ngày……..tháng……..năm………
KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: …………….. Môn: Sinh học

—————————————————-Rọc phách————————————————————-

Điểm
Nhận xét của GV
Mã phách

I. TRẮC NGHIỆM (4 Đ): Mã đề: 01
Câu 1: Chọn phương án trả lời đúng
1/ Nhóm nào gồm toàn cây 1 năm
A. Cây xoài, cây bưởi, cây đậu, cây me.
B. Cây lúa, cây ngô, cây hành, cây bí xanh.
C. Cây táo, cây mít, cây dừa, cây đào.
D. Cây su hào, cây cải, cây hoa hồng, cây nhãn.
2/ Cấu tạo miền hút của rễ gồm:
A. Vỏ và trụ giữa. B. Biểu bì và thịt vỏ.
C. Vỏ và biểu bì. D. Các bó mạch và ruột.
3/ Trong nhóm cây sau đây, nhóm cây nào gồm toàn cây có hoa:
Cây xoài, cây ớt, cây đậu, cây hoa hồng.
Cây bưởi, cây rau bợ, cây dương xỉ, cây cải.
Cây táo, cây mít, cây cà chua,cây điều
Cây dừa, cây hành, cây thông, cây rêu .
4/ Trong Mọi nhóm cây sau đây, nhóm nà gồm toàn cây rễ cọc:
A. Cây xoài, cây dừa, cây đậu, cây hoa hồng.
B. Cây bưởi, cây cà chua, cây hành, cây cải.
Cây táo, cây mít, cây xu hào, cây bí xanh.
Cây dừa, cây hành, cây lúa, cây bí ngô.
5/ Thân dài ra do:
Sự lớn lên và phân chia của tế bào B. Chồi ngọn
Mô phân sinh ngọn D. Sự phân chia ở tế bào ở mô phân sinh ngọn
6/ Những cây được sử dụng biện pháp ngắt ngọn:
A.Rau cải B. Đu đủ C. Cam D. Mướp
Câu 2: Chọn mục tương ứng giữa cột A và cột B trong bảng sau:(1,0đ)
CỘT A
CỘT B
lời

1/ Cấu tạo trong của thân non gồm:
2/ Vỏ gồm:
a/ Biểu bì và thịt vỏ.
b/ Vỏ và ruột.
c/ Một vòng bó mạch và ruột.
d/ Vỏ và trụ giữa.
1. ……

2. ….

II. TỰ LUẬN (6 Đ):
Câu 1: Rễ có mấy miền? Nêu chức năng của từng miền? (2,0đ)
Câu 2: Trình bài thí nghiệm, nhận xét, kết luận thân dài ra do đâu? (2,0đ)
Câu 3: Vẽ và ghi chú thích đầy đủ: Sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật. (2,0đ)

Bài làm

Hỏi và đáp