de kiem tra lich su HKI 60 phut – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về de kiem tra lich su HKI 60 phut, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRA HKI MÔN GIAN LAM BÀI:60 PHÚT
A- :3đ

Khoanh tròn vào cái câu đúng:
1.Các thành văn hóa các gia phương Đông:
a.Làm âm ,hình,,kim tháp.
b.Làm dương , cái a,b,c,…Mi-lô.
c.Làm âm , cái a,b,c,… Mi-lôkim tháp.

2.Nhà VL ra :

a.Hình thành . Mâu giàu&nghèo.
b.nông lúa phát , nhu , làm .
c.xung các làng &.
d.các câu trên.

3.Nhà Văn Lang ra vào gian:
a.VII TCN.
b.VIII TCN.
c.VII.
d.VIII.

4.lúa hình thành nơi:
a.ven sông , ven .
b.Trong hanh đông,mái đá.
c.Trên vùng nguyên menh mông.

5.Công lao làm tiên loài :
a..
b..
c.Đá.
d.Chì.

6.Vào văn hóa Đông Sơn công thay công đá là:
a.Công .
b.Công .
c.Công .
d.Công nhôm.

B-:7đ

1.Nhà Văn Lang như nào?sơ máy nhà Văn Lang?(4đ)
2.Trình bày nét mo81i trong đơ2i tinh cư dân Văn Lang?(3đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.