ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 TOAN 9 DAI SO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 TOAN 9 DAI SO, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 . NĂM HỌC 2015
TOÁN – ĐẠI SỐ 9
Thời gian làm bài 60 phút

Đề gồm 20 câu mỗi câu 0,5 điểm

HỌ TÊN HS

ĐỀ ( Tính – rút gọn)
ĐÁP SỐ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19) Nếu thì bằng:
A. 4 B. 16 C. 2 D. 256

20) Nếu – =5 khi đó x bằng:
A:5 B:25 C:4 D:1

Hỏi và đáp