Đề kiểm tra kỳ 2 Toán 6 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Những bài tập mà KHODETHI Khảo sát chất lượng Toán 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra kỳ 2 Toán 6 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KHODETHI.ORG giới thiệu đến bạn đọc đề kiểm tra kỳ 2 Toán 6 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 05 bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra kỳ 2 Toán 6 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam:
+ Tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, đầu năm số học sinh nam và nữ bằng nhau. Nhưng cuối học kỳ 1 trường tuyển bổ sung thêm 38 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Kết quả là số học sinh nữ chiếm 52% tổng số học sinh. Hỏi đầu năm trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có bao nhiêu học sinh?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Cho các góc AOB và AOC có số đo theo thứ tự bằng 80 độ và 40 độ. Vẽ tia OE nằm giữa hai tia OA và OB sao cho góc BOE = 60 độ. Tia OE là tia phân giác của góc nào? Giải thích vì sao?
+ Tìm tất cả các cặp số nguyên dương x và y biết rằng: 2^x – 2^y = 1920. Tìm ba số nguyên tố a, b, c biết a^2 + b^2 + c^2 = 5070.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.