Đề kiểm tra KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thanh Thủy – Phú Thọ lần 1

Sau đây KHODETHI Đề thi thử môn Toán, Khảo sát chất lượng Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thanh Thủy – Phú Thọ lần 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thanh Thủy – Phú Thọ lần 1 mã đề 145 gồm 6 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan 100% với 50 câu hỏi và bài toán, học sinh có 90 phút để làm bài, đề nhằm giúp học sinh rèn luyện các kiến thức Toán 12 đã được học, đồng thời củng cố lại các kiến thức Toán 10, 11 trước đây, nhằm chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán về sau.

Trích dẫn đề kiểm tra KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thanh Thủy – Phú Thọ lần 1:
+ Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.
C. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này cũng vuông góc với mặt phẳng kia.
D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai mặt phẳng song song thì vuông góc với mặt phẳng kia.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho tập hợp A = 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập A. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Xác suất để số được chọn mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ là?
+ Một con đường được xây dựng giữa hai thành phố A, B. Hai thành phó này bị ngăn cách một con sông có chiều rộng r(m). Người ta cần xây 1 cây cầu bắc qua sông biết rằng A cách con sông một khoảng bằng 2m, B cách con sông một khoảng bằng 4m. Để tổng khoảng cách giữa các thành phố là nhỏ nhất thì giá trị x(m) bằng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.