Đề kiểm tra KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 sở GD và ĐT Gia Lai

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 12 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 sở GD và ĐT Gia Lai, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 sở GD và ĐT Gia Lai mã đề 396 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong vòng 60 phút, đề gồm 2 phần: phần chung dành cho tất cả các thí sinh gồm 21 câu, phần riêng dành cho hệ GDTX và hệ GDPT, mỗi phần gồm 14 câu, đề gồm kiến thức chương trình Toán 11 và Toán 12.

Trích dẫn đề kiểm tra KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 sở GD và ĐT Gia Lai:
+ Mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành các khối đa diện nào?
A. Hai khối chóp tam giác.
B. Hai khối chóp tứ giác.
C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.
D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng K. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Nếu f'(x) < 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
B. Nếu f'(x) ≤ 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
C. Nếu f'(x) ≥ 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
D. Nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) (tham khảo hình vẽ). Đường thẳng SA không vuông góc với đường thẳng nào dưới đây?

Hỏi và đáp