Đề kiểm tra kiến thức Toán 10 cuối năm 2017 – 2018 trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Khảo sát chất lượng Toán 10 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra kiến thức Toán 10 cuối năm 2017 – 2018 trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra kiến thức Toán 10 cuối năm 2017 – 2018 trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang mã đề 101 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra kiến thức Toán 10 cuối năm 2017 – 2018 Yên Dũng 2 – Bắc Giang:
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B, C lần lượt thuộc các đường thẳng a: 2x – y + 2 = 0, b: x – y – 5 = 0. Gọi H là hình chiếu của B lên AC. Biết C có tung độ dương và M(9/5; 2/5), K(9; 2) lần lượt là trung điểm của AH, CD. Tính diện tích S của ABCD?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trên một đường tròn lượng giác (O; 1), gọi x là số đo của góc lượng giác (OA, OB) và y là số đo của góc lượng giác (OA, OC) với OA = OB = OC = 1, BC là đường kính. Mệnh đề nào sau đây luôn đúng(với k nguyên)?
+ Có bao nhiêu tiếp tuyến của đường tròn x^2 + y^2 – 2x + 2y = 0, biết tiếp tuyến tạo với các trục tọa độ một tam giác cân.

Hỏi và đáp