đề kiểm tra khảo sát lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tra khảo sát lớp 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Cẩm Bình
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
MÔN : TOÁN 6
Thời gian 45 phút

Bài 1(2 điểm). Tính nhanh:
a) 2 . 25 . 7 . 4 . 5 b) 67. 28 + 67. 72
c) 315 – 64 : 23 d)

Bài 2. (2 điểm).
a) Cho A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 15 và không vượt quá 20. Viết tập hợp hợp A bằng hai cách.
b) Tính số phần tử của tập hợp sau và tính tổng các phần tử của tập hợp B
B = 10; 11; 12; …….; 78

Bài 3. (2 điểm). Tìm số tự nhiên x biết:
a) (x – 45) . 27 = 0 b) 3x – 36 : 18 = 1

Bài 4: (3 điểm )Một ô tô và một xe máy cùng xuất phát lúc 7giờ 30 phút để đi từ A đến B. Vận tốc của xe máy bằng vận tốc của ô tô. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ, biết quãng đường AB dài 140km và ô tô đến B lúc 10 giờ?

Bài 5: (1 điểm)
Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà khi chia số đó cho 75 ta được thương và số dư bằng nhau.

Trường THCS Cẩm Bình
BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA
KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
MÔN : TOÁN 6
Thời gian 45 phút

Bài
Nội dung
Điểm

1
a,
0.5đ

B,
0.5đ

C,
0.5đ

D,
0.5đ

2
a, A = 16,17,18,19

0.5đ
0.5đ

b, Số phần từ của tập hợp B là :
78-10+1 = 69 phần tử
Tổng các phần tử của tập hợp B là:
(78+10) . 69:2 = 3036

0.5đ

0.5đ

3
a, x – 45 = 0: 27
x – 45 = 0
x = 45 + 0
x = 45

0.5đ

b, 3x – 2 = 1
3x = 1 + 2
3x = 3
x =1

0.5đ

4
7 giờ 30 phút = 7.5 giờ
Thời gian ôtô đi từ A đến B là :
10 – 7.5 =2.5 ( giờ )
Vận tốc của ô tô là :
140  : 2.5 = 56 (km/h)
Vận tốc của xe máy là :
(km/h)
Thời gian xe máy đi từ A đến B là:
140 : 40 = 3.5 giờ
Vậy xe máy đến B lúc 7.5 + 3.5 = 11 giờ
0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

5
999: 75 = 13 dư 24
998: 75 = 13 dư 23
997:75 = 13 dư 22
Vậy 75.13 = 975 nên muốn số dư cũng bằng 13 thì số tự nhiên có 3 chữ số đó là 75.13+13 = 998
988: 75 =13 dư 13
0.5 đ

0.5đ

Chú ý : Học sinh có thể giải cách khác nhưng kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.