Đề kiểm tra KH II khối 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra KH II khối 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học : 2010-2011
Môn : TOÁN Lớp : 6
Thời gian : 90 phút

Bài 1 : Thực hiện các phép tính

a) -1935 – ( 32 – 1935 )
b) 15 ( 29 – 3 ) – 29 ( 15 – 1 )
c) + +

Bài 2 : Tính
a) A =
b) của 45
c) của nó bằng 30

Bài 3 : Tìm x biết :

10 + 5 | x – 2 | = 3.( 23 – 3 )
( x + )( x – ) = 0
7 – x = 8 -( – 7 )

Bài 4 :
Một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng bằng chiều dài và
Thể tích là 3,24m3. Tính chiều cao của cái bể đó .
Bài 5 :
Cho góc AÔB. Gọi Oz là tia phân giác của góc AOB, OD là tia phân giác của góc Aoz. Tìm giá trị lớn nhất của góc AOD

.

BÀI GIẢI

Bài 1
a) -1935 – ( 32 – 1935 )
= -1935 – 32 + 1935
= -1935 + 1935 – 32
= -32

15 ( 29 – 3 ) – 29 ( 15 – 1 )
= 15 . 29 – 15. 3 – 29 . 15 + 29
= 15 . 29 – 15 . 29 – 45 + 29
= 0 – 45 + 29
= -26

c) + +
= ( + ) +
=
= -1 +
=
= –

Bài 2 : a) A =
=
= = –

b) Ta có : của 45 là :

45. = = 25
c) của nó bằng 30
Ta có : 30 : = 30 . = = 40

Bài 3 :
a) 10 + 5 | x – 2 | = 3.( 23 – 3 )
10 + 5 | x – 2 | = 3.( 8 – 3 )
10 + 5 | x – 2 | = 15
5 | x – 2 | = 15 -10
5 | x – 2 | = 5
| x – 2 | = 1
x – 2 = 1 vậy x = 3
hoặc x – 2 = -1 vậy x = 1

b) ( x + )( x – ) = 0
x + = 0 vậy x = –
x – = 0 vậy x =

c) 7 – x = 8 -( – 7 )
7 – x = 8 + 7
7 – x = 15
x = 7 – 15
x = – 8

Bài 4 :
a) Chiều rộng cái bể là :
1,8 . 2 : 3 = 1,2( m )
b) Diện tích cái bể là :
1,8 . 1,2 = 2,16 ( m )
c) Chiều cao cái bể là :
3,24 : 2,16 = 1,5( m )
Vậy : Chiều cao của cái bể là 1,5 mét.

Bài 5 : B z

D

O A

Do Oz là tia phân giác của AOB
Nên : AOz = AOB
Do OD là tia phân giác của AOz
Nên : AOD = AOz

Suy ra : AOB = AOz = AOB
Mà : AOB ≤ 1800
Suy ra AOD = . 1800 = 450
Vậy giá trị lớn nhất của AOD là 450

Nguyễn Đào Trung

CHÚC CÁC EM HỌC SINH LỚP 6 HIỂU THÊM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.