Đề Kiểm tra học kỳ Toán 6(năm học 2009-2010) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề Kiểm tra học kỳ Toán 6(năm học 2009-2010), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phú Sơn Phú Sơn Ba vì Hà Nội
Họ và tên:
Lớp:
Bài kiểm tra
Môn: Toán 6
Thời gian:90phút
Ngày 21tháng 12 năm 2009

Phê duyệt đề KT của BGH

Điểm
Nhận xét của thầy cô giáo

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Bài 1:(1 điểm). Điền dấu “ X ” vào ô thích hợp trong các câu sau:
Câu
Đúng
Sai

a/ 128 : 124 = 122

b/ 52 . 54 = 56

c/ 103 < 1000

d/ a0 = 1 ( a ≠ 0)

Bài 2: (1 điểm). Điền (Đ) đúng hoặc (S) sai vào ô vuông.
a. Số có chữ số tận cùng là 4 thì chia hết cho 2.
Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5.
Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.
Số chia hết cho 9 thì chia hết cho3 .
Bài 3: (0.5 điểm). Cho tổng sau (+7) + ( -3) . Đánh dấu “X” vào Ô vuông có kết quả đúng.
a. – 4 ; b. +4;
c. +10 ; d. -10;
Bài 4: (0.5 điểm). Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng PQ. Điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:
a/ Điểm M phải trùng với điểm P.
b/ Điểm M phải nằm giữa hai điểm P và Q.
c/ Điểm M phải trùng với điểm Q.
d/ Điểm M hoặc trùng với điểm P, hoặc nằm giữa hai điểm P và Q, hoặc trùng với điểm Q.
Bài 5: (0.5 điểm) .Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:
a/ Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.
b/ Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.
c/ Hai tia Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy thì đối nhau.
Bài 6: (0.5 điểm) . Cho biết điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau:
IA = IB.
AI + IB = AB .
AI + IB = AB và AI= IB.
ii. tự luận : (6 điểm).
Bài 1 : (2 điểm).  Thực hiện phép tính
75 – ( 3.52 – 4.23 ) b. (-17) + 5 +(-3)+17

Bài 2: (2 điểm). Biết số học sinh của một trường trong khoảng từ 700 đến 800 học sinh, khi xếp hàng 30, hàng 36,hàng 40 đều vừa đủ.Tính số học sinh của một trường đó .

Bài 3: (2 điểm).
Vẽ đoạn thẳng MN = 6 cm .Trên đoạn thẳng MN lấy điểm I sao cho MI = 3 cm .Tính IN.
Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vì sao?

(Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm)
PHÒNG GD- ĐT HUYỆN BA V Ì HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ
TRƯỜNG THCS PHÚ SƠN H À NỘI MÔN: TOÁN 6

I/ TRẮC NGHIỆM :(4 Điểm):
Câu
Đáp án
Điểm

1
a/ S; b/ Đ; d/ S; d/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.