Đề kiểm tra Học kỳ II môn Toán lớp 6 tham khảo – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra Học kỳ II môn Toán lớp 6 tham khảo, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II THAM KHẢO
NĂM HỌC 2011-2012
Môn Toán 6
Thời gian 90 phút

Bài 1: ( 2 điểm ) Tính hợp lí (nếu có thể):

a) b)
c) d)

Bài 2 🙁 2 điểm ) Tìm x, biết :

a) b)
c) d)

Bài 3 🙁 3 điểm )

Một khối 6 có 270 học sinh bao gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng số học sinh còn lại.
a)Tính số học sinh giỏi của khối 6 đó
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả khối 6 đó.

Bài 4: (3 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xÔz = 420,
xÔy= 840
a) Tia Oz có là tia phân giác của xÔy không? Tại sao?
b) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Tính số đo của yÔz’
c) Gọi Om là tia phân giác của xÔz. Tính số đo của mÔy, mÔz’

—— Hết —–

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

Bài
Ý

HƯỚNG DẪN GIẢI

Điểm

1 2 điểm
a)
=12- 5+=
0,5

b)
=

0,5

c)
=
0,5

d)
=

0,25

0,25

2
2 điểm
a)

0,5

b)
((
0,5

c)
(
0,5

d)
(
*x-2 = 3 ( x = 5
*x-1 =-3 ( x= -2
0,25

0,25

3
3 điểm
a)

b)
Số học sinh trung bình là : ( em)
Số học sinh còn lại là :270 – 126 =144 ( em)
Số học sinh khá là ( em)
Số học sinh giỏi là 270 – (126+90) = 54 ( em)
Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả khối 6:
54:270.100%=20%
0,5
0,5
0,5

0,75

0,75

4
3 điểm

Vẽ hình chính xác
0,5

a)
Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vì xÔz = 840 – 420 = 420. Vậy
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy và
nên Oz là tia phân giác của xÔy

.
1,0

b)
Vì yÔz’ và yÔz là hai góc kề bù nên:yÔz’+ yÔz= 1800
yÔz’ = 1800-yÔz=1800-420=1380
0,75

c)
Vì Om là tia phân giác của xÔz nên xÔm=mÔz=xÔz=.420=210
Vì tia Ox nằm giữa hai tia Om và Oz’ nên:
mÔz’= mÔx+ xÔz’ =210+1380=1590
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Om và Oy nên:
mÔy= mÔz+ zÔy = 210+420 = 630
0,25

0,25

0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.