ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – TOÁN 6 – 2019 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – TOÁN 6 – 2019, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN TOÁN – LỚP 6
(Thời gian làm bài 90 phút)

PHẦN I . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 đểm).
Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Khi đổi hỗn số ra phân số ta được :

.

Câu 2: Trong các phân số sau phân số nào bằng phân số :
A .
B.
C.
D. .

Câu 3: Biết rằng số học sinh lớp 6A là 21 các bạn. Tổng số học sinh của lớp 6A là :
24
25
30
35.

Câu 4: Cho và là hai góc phụ nhau, biết = 600 thì :
2. =
= 2.
<
= .

Bài 2. Xác định câu Đúng/Sai bằng cách đánh dấu “X” vào ô thích hợp.
Câu
Đúng
Sai

1) Số nguyên âm nhỏ nhất là -1.

2) Tích của năm số nguyên âm là một số nguyên dương .

3) Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là 62,5% .

4) Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA.

PHẦN II . TỰ LUẬN (8,0 điểm).
Bài 1. (2,0 điểm). Tìm số nguyên x biết:
a) x + 5 = 2015 – (12 – 7) . c) (105 – x ) : 25 = 20150 + 1.
b) . d) 10 – 2x = 25 – 3x .
Bài 2. (2,5 điểm) .
Câu 1 : (1,5 điểm). Thực hiện phép tính :
a) b) .
Câu 2 : (1,0 điểm).
Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít thì số dầu còn lại bằng số dầu đựng trong thùng. Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?
Bài 3. (2,5 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ot sao cho
= 300, = 700.
Tính số đo góc yOt?
Tia Oy có là tia phân giác của góc xOt không ? Vì sao?
Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox.Tính số đo góc kề bù với góc xOt ?
Vẽ tia Oa là tia phân giác của góc mOt. Tính số đo góc aOy ?
Bài 4. (1điểm). Chứng minh rằng

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
MÔN TOÁN – LỚP 6. NĂM HỌC 2018 – 2019

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0điểm).

Bài 1
Bài 2

Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
1)
2)
3)
4)

Đáp án
C
A
D
B
Sai
Sai
Đúng
Sai

Điểm
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).
. Bài 1. (2,0 điểm).
Đáp án
Điểm

x + 5 = 2015 – (12 – 7) .

x + 5 = 2010.
0,25

x = 2010 – 5 = 2005 .
0,25

b) .

Biến đổi . Suy ra hoặc .
0,25

Tìm được: .
0,25

c) (105 – x ) : 25 = 20150 + 1.

(105 – x) : 32 = 1+1
0,25

105 – x = 64
Tìm được : x = 41
0,25

d) 10 – 2x = 25 – 3x.

0,25

x = 10
0,25

Bài 2.
Câu 1 : (1,5 điểm).
a)
0,25

0,25

0,25

b)
0,25

0,25

0,25

Câu 2: (1,0 điểm).
Phân số chỉ số lít dầu đã lấy ra là: (số lít dầu).
0,25

Ta có số lít dầu là 16 lít

Hỏi và đáp