Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Cần Thơ

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi HK2 Toán 12 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Cần Thơ, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Cần Thơ mã đề 485 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi chứa các nội dung: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz và một số bài toán thực tế, đề thi HK2 Toán 12 có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 12 sở Cần Thơ 2017 – 2018:
+ Xét (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 2x + 1, trục hoành, trục tung và đường thẳng x = a (a > 0). Giá trị của a sao cho thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành bằng 57π là?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Một vật trượt không vận tốc đầu xuất phát từ đỉnh của mặt ván phẳng nằm nghiêng (như hình vẽ). Biết gia tốc của chuyển động là 5 m/s^2 và sau 1,2 s thì vật đến chân của mặt ván. Độ dài của mặt ván là?
+ Cho hàm số y = x^2 – mx (0 < m < 4) có đồ thị (C). Gọi S1 + S2 là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi (C), trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 4 (phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới). Giá trị của m sao cho S1 = S2 là?

Hỏi và đáp