Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Thành – Bình Thuận

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi HK1 Toán 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Thành – Bình Thuận, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Thành – Bình Thuận gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 2 phần:
+ Phần 1. Trắc nghiệm: 12 câu hỏi, thời gian làm bài 20 phút.
+ Phần 2. Tự luận: 5 bài tập tự luận, thời gian làm bài 70 phút.

Đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC. Gọi K là trung điểm của cạnh BC.
a) Chứng minh ΔAKB  = ΔAKC và AK ⊥ BC.
b) Qua C kẻ đường vuông góc với BC tại C cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một góc so le trong bằng nhau thì:
A. a / /b   B. a cắt b
C. a ⊥ b   D. a//b
+ Số 9,56327 được làm tròn đến số thập phân thứ nhất là:
A. 9,5   B. 9,5632
C. 9,6   D. 9,5633

Hỏi và đáp