Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Tây Ninh

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nếu không xem được file! Hướng dẫn tải tài liệu

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi HK1 Toán 12 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Tây Ninh, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Tây Ninh gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = (x^2 + 3)(x – 3) có đồ thị (C). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. (C) cắt trục hoành tại một điểm
B. (C) không cắt trục hoành
C. (C) cắt trục hoành tại ba điểm
D. (C) cắt trục hoành tại hai điểm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Biết hàm số y = x^3 – 3x + 5 có giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M trên (-2017/2016; 2018/2017). Tính M + m
A. M + m = -1
B. M + m = 0
C. M + m = 10
D. M + m = 1
+ Cho x, y là hai số thực dương lớn hơn 1 thỏa mãn 4x^2 + y^2 = 4xy. Tính M = [2log8 (2x + y)]/(log8 x + log8 y + 1).
A. M = 1/2   B. M = 1
C. M = 1/3   D. M = 1/4

Hỏi và đáp