Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi HK1 Toán 12 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kỳ kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội được tổ chức tại trường vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 nhằm giúp giáo viên bộ môn đánh giá lại toàn diện các kiến thức Toán 12 mà các em đã được học trong giai đoạn học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 vừa qua, để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực. Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội mã đề 123 gồm 5 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, yêu cầu học sinh làm bài trong 90 phút (không kể thời gian giám thị phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội:
+ Kết thúc năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 2300 USD/1 người/1 năm. Trong hội nghị mới đây bàn về “Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”, đại diện chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người của nước ta vào cuối năm 2035 sẽ đạt mức 10000 USD/1 người/1 năm (theo giá hiện hành). Hỏi để đạt được mục tiêu đó, trung bình mỗi năm thu nhập bình quân đầu người của nước ta tăng bao nhiêu % (tính gần đúng)?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Số cạnh của một hình lăng trụ luôn là một số chẵn.B. Số mặt của một hình lăng trụ luôn là một số chẵn.
C. Số cạnh của một hình chóp luôn là một số chẵn. D. Số đỉnh của một hình chóp luôn là một số chẵn.
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hình lăng trụ đều luôn có mặt cầu ngoại tiếp. B. Hình hộp đứng luôn có mặt cầu ngoại tiếp.
C. Hình chóp đều luôn có mặt cầu ngoại tiếp. D. Hình chóp tam giác luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.