ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 6 CỰC HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 6 CỰC HAY, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP
KIỂM TRA HỌC KỲ II

Họ và tên :…………………
NĂM HỌC : 2009 – 2010

Lớp : 6
Môn : Toán

Thời gian : 90 phút

Giáo viên : Võ Thành Nam
Tổng số điểm :………………..

ĐỀ
LÝ THUYẾT (4đ)
Câu 1: Phát biểu qui tắc nhân hai phân số?(0,5đ)
Aùp dụng: tính, rút gọn (0,5đ)
Câu 2: Phát biểu định nghĩa hai phân số bằng nhau? (0,5đ)
Aùp dụng: tìm x biết: (0,5đ
Câu 3: Phát biểu qui tắc nhân hai số nguyên âm? (0,5đ)
Aùp dụng: tính (-10).(-108)? (0,5đ)
Câu 4: Thế nào là hai góc kề bù? Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu độ? (1đ)
TỰ LUẬN (6đ)
Câu 5(1đ) Tính
a.
b. của 45
Câu 6(2đ) Tính giá trị của biểu thức
A = 1

Câu 7: Trong 50kg nước biển có 4kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển? (1đ)
Câu 8 : (2đ) Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx’, biết Tính
(Ghi chú: vẽ hình đúng chính xác 0,5đ).

…………..

ĐÁP ÁN.

A . LÝ THUYẾT : (4Đ)
Câu 1 : Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và các mẫu với nhau .
(0,5đ)
Aùp dụng : (0,5đ)

Câu 2 : Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c. (0,5đ)
Aùp dụng :
` (0,25đ)

(0,25đ)
Câu 3 : Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng . (0,5đ)
Aùp dụng : (-10).(-108)=10.108 = 1080. (0,5đ)
Câu 4 : Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau . (0,5đ)
Hai góc kề bù có tổng số đo băng 180 (0,5đ)
B . TỰ LUẬN : (6Đ)
Câu 5 :
a/ . . (0,5đ)
b/ Ta có : 45 . . (0,5đ)
Câu 6 : A = 1
(0,25đ)
(0,5đ)
(0,25đ)
B =
= (0,5đ)
= (0,5đ)

Câu 7 : Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển là : . (1đ)
Câu 8 :Cách 1 :
Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ox’ .
Nên : . (0,25đ)
120 (0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
Cách 2 : Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ox’.
Nên : (0,25đ)
1200 + (0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.