Đề kiểm tra học ki II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra học ki II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng Giáo dục Krông Ana ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 – 2006
—–(((—– Môn : Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài : 90 phút
*******

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Em hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau rồi ghi vào giấy làm bài. (VD câu 1 chọn đáp án a thì ghi 1a)
1. (0.5 đ) Số nghịch đảo của 2006 là:
a. b. c. – 2006
2. (0.5 đ) Phân số bằng phân số là:
a. b. c.
3. (0.5 đ) Góc vuông là góc có số đo bằng :
a. 600 b. 900 c. 1800
4. (0.5 đ) Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi:
a.
b.
c. và

PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

1. (2 điểm) Tìm x biết:
a. b.
2. (2 điểm) Tính:

3. (2 điểm) Một lớp học có 45 học sinh bao gồm 3 loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 60 % số học sinh của cả lớp, số học sinh khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.
4. (2 điểm) Cho 2 tia Oy, Oz cùng nằm trong nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, biết góc xOy = 300, góc xOz = 1200.
a. Tính số đo góc yOz
b. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc xOz. Tính số đo góc mOn.

———————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.