Đế Kiểm tra học kì II – ma trận ( chuẩn kiến thức kỉ năng) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đế Kiểm tra học kì II – ma trận ( chuẩn kiến thức kỉ năng), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD& ĐT SƠN HÒA
TRƯỜNG TH& THCS SUỐI TRAI

KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học : 2013-2014
MÔN: Toán 9
Thời gian :90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1 : (2đ)
a/ Viết công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai một ẩn?
b/ Áp dụng : Giải phương trình 3×2 + 8x + 4 =0
Câu 2 : (1đ) Giải hệ phương trình

Câu 3 : (2đ) Giải phương trình x2 + 2mx + m2 – 1 = 0
a/ Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b/ Tính x12 + x22 theo m.
Câu 4: (1đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 10m và diện tích bằng 1200 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.
Câu 5: (2đ) Chứng minh rằng trong một đường tròn góc tạo bỡi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
Câu 6: (2đ) Cho hình vẽ cung AmB có số đo bằng 600 Hãy:
a/ Vẽ góc nội tiếp đỉnh C chắn cung AmB . tính số đo góc ACB.
b/ Chứng minh tam giác OAB đều.

—————–Hết————–

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Giải phương trình bậc hai 1 ẩn

Biết giải giải phương trình bằng công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gon

Số câu:
Số điểm:
TL:
2
3 đ
30%

3 đ
30%

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Vật dụng hệ thức Vi-ét để tìm tổng và tích hai nghiệm

Số câu:
Số điểm:
TL

1
1 đ
10%
1 đ
10%

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Số câu:
Số điểm:
TL

1
1 đ
10%
1 đ
10%

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Biết giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai

Số câu:
Số điểm:
TL

1
1 đ
10%

1 đ
10%

Góc và đường tròn

Biết vẽ các loại góc như: Góc ở tâm, góc nội tiếp,góc tạo bỡi TT và dây cung
Hiểu định lí để tính số đo và chứng minh các góc bằng nhau đơn giản

Số câu:
Số điểm:
TL
2
2 đ
20%
2
2 đ
20%

4 đ
40%

Tổng

5 đ
50%
3 đ
30%
2 đ
20%

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1 : (2đ)
a/ Nêu công thức nhiệm thu gọn. 1 đ
b/ Áp dụng : Giải phương trình 3×2 + 8x + 4 =0
0.5 đ
Phương trình có hai nghiệm x1= ; x2= 0.5 đ
Câu 2 : (1đ) Giải hệ phương trình
1 đ
Câu 3 : (2đ) Giải phương trình x2 + 2mx + m2 – 1 = 0
a/ Tính = m2 –( m2-1) = 1; = 1 >0 phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi m. 1 đ
b/ x12 + x22 = (x1 + x2)2 – 2 x1 x2 = (-2m)2 – 2(m2 -1)
= 4m2 -2m2 +2 = 2(m2 -1) 1 đ

Câu 4: (1đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Gọi x là chiều rộng của hình chữ nhật ( ĐK x>0)
Vì chiều dài hơn chiều rộng là 10m nên chiều dài là : x+10 (m)
Diện tích hình chữ nhật 1200m2 nên ta có phương trình
x(x+10) = 1200 0,5 đ
Giải phương trình :
x2 +10x -1200 = 0 ta được x1 = 30(thỏa ĐK) x2= -40( loại) 0,25 đ
Vậy chiều rộng mảnh vườn là 30m ; chiều dài mảnh vườn là : 40m 0.25 đ
Câu 5: (2đ) Góc ACB

Hỏi và đáp