ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 2012-2013( chuẩn) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 2012-2013( chuẩn), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2012-2013
Môn : Toán 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Lời phê của thầy cô giáo
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất :
Câu 1. Số tự nhiên chia hết cho 2 và 5 có chữ số tận cùng là:
A. 5 B. 2 và 5 C. 0 D. 2
Câu 2. Số phần tử của tập hợp: B = x < 4 là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 3. Trong các số 7; 8; 9; 10 số nguyên tố là:
A. 9 B. 7 C. 8 D. 10
Câu 4. Tập hợp các ước của 8 là:
A. B. C. D.
Câu 5. Ước chung lớn nhất của 25 và 50 là:
A. 100 B. 25 C. 5 D. 50
Câu 6. Kết quả của phép tính 4 7 : là:
A. B. C. D.
Câu 7. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A. AI + IB = AB B. IA = IB = C. IA = IB D. Tất cả đều đúng
Câu8: BCNN(16,32,48)
A. 8 B. 16 C. 48 D. 96

Câu 9: Cho A = 1 ; 2 ; 3 , B = 1 ; 2 ; 3; 4 ;5
A. A ( B B. B ( A C. A ( B D. A ( B .
Câu 10: Trong các số sau số chia hết cho cả 2; 3;5 và 9 là :
A. 4590 ; B. 3210; C. 25 00 ; D. 45
Câu 11: Số 120 được phân tích ra thừa số nguyên tố là:
A. 2.3.4.5 B. 1.8.15 C. 23.3.5 D. 22.6.5
Câu12: Nếu điểm P nằm giữa hai điểm E và Q thì:
A. PE + EQ = PQ B. EP + PQ = EQ C. EQ + QP = EP D. EP + PQ ( EQ
B/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (1.5đ) Thực hiện tính (tính nhanh nếu có):
a) (-12) + (- 9) + 121 +
b ) 95: 93 – 32. 3
c ) 160 :
Bài 2. (1đ) Tìm số nguyên x, biết:
a/ x – 12 = – 28
b/ 20 + 23.x = 52.4
Bài 3. (0,5đ) Tìm ƯCLN(60;72)
Bài 4. (1,5đ) 1 số học sinh khối 6 của một trường được cử đi mít tinh. Nếu xếp thành 6 hàng, 9 hàng và 12 hàng đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 đã được cử đi. Biết số học sinh trong khoảng từ 100 đến 125 học sinh.

Bài 5. (2đ) Trên tia Ox vẽ 2 đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm.
a/ Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không? Tại sao?
b/ Tính độ dài đoạn thẳng MN.
c/ Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Tại sao?
d/ Lấy E là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng OE.
Bài 6. (0,5đ) Tính tổng các số nguyên x, biết: -103 x < 100
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 2

A/ TRẮC NGHIỆM (2điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
A
B
A
B
D
B
D

B/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
a) -21
b) 900 (Nếu trình bày tính nhanh được còn tính bình thường được
c) 95: 93 – 32. 3 = 92 – 33 = 81 – 27 = 54

Hỏi và đáp