đề kiểm tra học kì I môn swr 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề kiểm tra học kì I môn swr 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 7
Câu 1:Thế nào là lãnh địa phong kiến ? Em hãy nêu đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa ?
Câu 2:Các cuộc phát kiến về địa lí đã tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu ?Các nhà thám hiểm đã đem lại kết quả gì?
Câu 3:Phong trào văn hóa phục hưng ?( Lu- Thơ có vai trò gì trong phong trào VHPH)
Câu 4:Niên biểu chính của lịch sử Trung Quốc? Những thành tựu lớn về văn hóa , Khoa học –Kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến?
Câu 5:Ấn Độ đạt được Mọi thành tựu gì về văn hóa?
Câu 6:Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm Mọi nước nào ? Kể tên một số công trình kiến trúc nổi tiếng của Đông Nam Á?
Câu 7:Xã hội phong kiến Phương Đông và Phương Tây ( hình thành từ bao giờ ,cơ sở kinh tế ,các giai cấp cơ bản? )
Câu 8: Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập ?
Câu 9:Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh như thế nào ?
Câu 10: Nhà Lý được thành lập như thế nào ? Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất ?
Câu 11:Trình bày diễn biến cuộc tiến quân sang đất Tống và kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến Sông Như Nguyệt ?Kết quả ?
Câu 12:Những biện pháp phát triển kinh tế nước ta thời Lý ?
Câu 13 : Giáo dục ,văn hóa thời Lý phát triển như thế nào ?Em nhận xét gì về nghệ thuật thời Lý ?
Câu 14:Nhà Trần lên ngôi trong hoàn cảnh nào ?
Câu 15:Em hãy nêu Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội ,củng cố quốc phòng của nhà Trần .Kết quả của Những biện pháp đó ?
Câu 16:Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên :
Sự quyết tâm đánh giặc của nhân dân ta thể hiện qua ba lần đánh quân Mông –Nguyên như thế nào?
Diễn biến ,kết quả ,ý nghĩa của Những trận thắng lớn của ta như thế nào?
Kết quả qua ba lần như thế nào?
Tên một số anh hùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mông –Nguyên?
Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử qua ba lần chống giặc?
Câu 17: Tình hình kinh tế, xã hội nước ta cuối thế kỉ XIV ( cuối thời Trần)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT MÔN LỊCH SỬ 7
NĂM HỌC :2012-2013
Tên
chủ đề
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
CỘNG

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Phấn I
Lịch sử thế giới trung đại
Lãnh địa là gì ?

Thế kỉ XV- XVI ai đã tìm ra Châu Mĩ?

Những thành tựu về văn hóa của Ấn Độ thời phong kiến?

S.câu:1
S.đ:0,25
2,5%

S.câu:1
S.đ:0,25
2,5%

S.câu:1
S.đ:2đ
20%
S.câu:3
S.đ:2,5đ
25%

Phần II
Lịch sử Việt Nam
-Luật pháp, quân đội thời Lý, Trần?

Em hãy nêu tình hình kinh tế và xã hội nước ta cuối thế kỉ XIV?

Hiểu ,biết các anh hùng LT Kiệt, Trần Quốc Tuấn, LCUẩn,Đinh Bộ Lĩnh.

Diễn biến, kết quả cuộc kháng chiến trên Sông Bạch Đằng 4/ 1288. Nguyên nhân tháng lợi và ý nghĩa LS ..?

-Tên giặc chui vào ống đồng ?
– Quân giặc thất bại ở Vân Đồn do Trần Khánh Dư chỉ huy tiêu diệt?

S.câu:4
S.đ:1
10%
S.câu:1
S.đ:2đ
20%
S.câu:1
S.đ:1
10%
S.câu:1
S.đ:3 đ
30%
S.câu:2
S.đ:0,5đ
5%

S.câu:9
S.đ:7,5đ
75%

Tổng cộng
S.câu:6
S.điểm:3,75đ
37,5%
S.câu:3
S.điểm:3,75đ
37,5%
S.câu:3
S.điểm:2,5đ
25%
S.câu:12
S.điểm:

Hỏi và đáp