ĐỀ KIỂM TRA HOC KÌ I LÍ 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ KIỂM TRA HOC KÌ I LÍ 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN VẬT LÍ LỚP 6
I. PHẠM VI KIẾN THỨC : Từ bài 1 đến bài 8 / SGK – Vật lý 6
II. PHƯƠNG ÁN KIỂM TRA: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận (20% TNKQ, 80% TL)
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :
Tính trọng số nội dung kiểm tra theo phân phối chương trình :

ND Kthức
Tổng số tiết
LíThuyết
Tỉ lệ thực dạy
Trọng số

LT
VD
LT
VD

1.Đo độ dài- Đo thể tích
4
4
3,2
0,8
40%
10%

2. Khối lượng – Đo khối lượng.
1
1
0,8
0,2
10%
2,5%

3. Lực- Hai lực cân bằng- Tìm hiểu kq tác dụng của lực.
2
2
1,6
0,4
20%
5%

4. Trọng lực- Đơn vị lực.
1
1
0,8
0,2
10%
2,5%

Tổng
8
8
6,4
1,6
80%
20%

Ghi chú : tỉ lệ thực dạy lý thuyết*100/tổng số tiết = trọng số lý thuyết = 80%
Tính số câu hỏi và điểm số :
Nội dung kiến thức
Trọng số
Số lượng câu
Điểm

Tổng số
TNghiệm
T luận

1. Đo độ dài- Đo thể tích

40%
3,2 3
2 (1đ)
Tg :6’
1(3đ)

Tg :10’

Tg :16’

2. Khối lượng – Đo khối lượng.

10%
0,81
0
1(2 đ)
Tg :9’

Tg :9’

3. Lực- Hai lực cân bằng- Tìm hiểu kq tác dụng của lực.
20%
1,6 2
1 (0,5đ)

Tg :2’
1(1đ)

Tg :6’
1,5đ
Tg :8’

4. Trọng lực- Đơn vị lực

10%
0,81
1(0,5đ)
Tg :2’

0,5đ
Tg : 2’

1. Đo độ dài- Đo thể tích

10%
0,81
0
1 ( 2đ )

Tg : 10’

Tg :10’

2. Khối lượng – Đo khối lượng.

2,5%
0,20
0
0
0

3. Lực- Hai lực cân bằng- Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.

5%
0,40
0
0
0

4. Trọng lực- Đơn vị lực

2,5%
0,20

Tổng
100
8câu
4câu ; 2đ
4câu, 8đ
10đ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

CẤP ĐỘ NHẬN THỨC

TỔNG

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

1. Đo độ dài- Đo thể tích

1 KQ (câu1)
Chuẩn ktkn 1- 2
1 KQ (câu2)
Chuẩn 2-1
1TL (câu 3)
Chuẩn 4-2
2KQ – 1TL

2. Khối lượng – Đo khối lượng.
0
0
1TL (câu 1.)
Chuẩn 5-1
0KQ – 1 TL

3. Lực- Hai lực cân bằng- Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.

1 KQ(Câu3)
Chuẩn 6-1
0
1 TL (câu2)
Chuẩn 6-1
1KQ – 1.TL

4. Trọng lực- Đơn vị lực
1KQ(Câu4) chuẩn 8-2
0
1TL ( câu 4)
Chuẩn 8-2
1KQ – 1.TL

Tổng
3 câu – 1,5đ
15%
1 câu – 0,5đ
5%
4 câu -8đ
80%
8 câu-10đ
100%

NỘI DUNG ĐỀ:
A Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Độ chia nhỏ nhất của thước là:
Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
Độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
Độ dài lớn nhất giữa hai vạch chia bất kỳ trên thước.
Độ dài nhỏ nhất có thể đo được bằng thước.
Câu 2:

Hỏi và đáp