De kiem tra hoc ki 1 toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De kiem tra hoc ki 1 toan 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ THI
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Khái niệm căn thức bậc hai; ĐKXĐ của CTBH và rút gọn biểu chứa thức căn.

Số câu
Số điểm
2
0,4

2,5
1,5
2
0,4

0,5
0,5

7
2,8

2. ĐKXĐ câu hàm số; Hàm số bậc nhất; Đồ thị hs bậc nhất; Sự tương giao của các đ/thẳng .
.

.

Số câu
Số điểm
3
0,6

1
0,2
1
0,5

1
1

1
0,5
7
2,8

3. Các hệ thức trong tam giác vuông; Tỉ số lượng giác của góc nhọn; Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

Số câu
Số điểm
3
0,6

1
0,2

4
0,8

4. Đường kính và dây, khoảng cách từ tâm đến dây cung của đường tròn; vị trí tương đối giữa hai đường tròn; Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến và tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn.

Số câu

Số điểm

1

0,4
1-GT, KL, hình vẽ
1,5
1

0,2
1

1

1

0,5

5

3,6

Tổng số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
7
2 20%
3,5
3
30%
5
1,0 10%
2,5
2,0
20%

2
1,5 15%

1
0,5
5%
23
10,0
100%

ĐỀ THI HỌC KỲ I
Môn : Toán 9
Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(3đ) Chọn kết quả đúng .
Câu1/ Căn bậc hai số học của (- 11)2 bằng :
a/ 11 b/ – 11 c/ 121 d/ – 22
Câu2/ Giá trị của biểu thức : bằng :
a/ 0,38 b/ 0 c/ 0,2 d/ 1
Câu3/ xác định khi :
a/ b/ c/ d/
Câu4/ Đường thẳng nàođi qua điểm M(- 1; )?
a/ y = 2x + 1 b/ x + y = c/ y = -x – d/ -x + y =
Câu5/ Giá trị của biểu thức : bằng :
a/ 2 b/ c/ 2 d/ 3
Câu6/ Hàm số nghịch biến trên R khi:
a/ b/ c/ d/
Câu7/ Đường thẳng y = mx + 3 song song với đường thẳng 2x + y=1 khi :
a/ m = b/ m = 2 c/ m = d/m = -2
Câu8/ Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số và cắt nhau tại một điểm trên trục tung:
a/ m = 1 b/ m = – 1 c/ m = 2 d/ m = – 2
Câu9/ Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4 . Giá trị của SinB bằng :
a/ b/ c/ d/
Câu10/Cho tam giác ABC vuông tại A, có AH vuông góc với BC (HBC) , BH = 1; BC = 4 . Độ dài cạnh AB bằng :
a/ 4 b/ 2 c/ d/
Câu11/Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6 ; AC = 5 .Số đo của góc C (làm tròn đến độ) bằng
a/ 480 b/ 490 c/ 500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.