Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 năm học 2016-2017 Lâm Đồng – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 năm học 2016-2017 Lâm Đồng, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
LÂM ĐỒNG Năm học: 2016-2017

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN-LỚP 9 THCS
(Đề có 01 trang) Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1: (0.75 đ) Tính:
Câu 2: (0.75 đ) Tìm nghiệm tống quát của phương trình
Câu 3: (0.75đ) Vẽ đồ thị hàm số
Câu 4: (0.75 đ) Tìm biết:
Câu 5: (0.75 đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính BC và cosB
Câu 6: (0.75 đ) Giải hệ phương trình:
Câu 7: (0.75 đ) Cho hàm số ( là tham số). Tìm m để hàm số nghịch biến trên
Câu 8: (0.75 đ) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, biết HB=9cm, HC=16cm. Tính AH, AB.
Câu 9: (0.75 đ) Cho hai đường thẳng (d): , (d’): ( là tham số). Tìm m để (d) cắt (d’).
Câu 10: (0.75 đ) Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O;9cm), kẻ tiếp tuyến MA với đường tròn (A là tiếp điểm). Biết góc MOA bằng 300. Tính độ dài đoạn thẳng AM.
Câu 11: (0.75 đ) So sánh và
Câu 12: (0.75 đ) Cho tam giác ABC, vẽ đường cao AH ( điểm H nằm giữa hai điểm B và C). Biết AH2=HB.HC. Chứng minh đường thẳng AC là tiếp tuyến của đường tròn tâm B bán kính BA.
Câu 13: (0.5 đ) Cho đường thẳng (d): ( m là tham số) và điểm A(2;4). Biết đường thẳng (d) song song với đường thẳng OA ( với O là gốc toạ độ). Tìm giá trị của m.
Câu 14: (0.75 đ) Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O), gọi I là tiếp điểm của BC với đường tròn (O). Biết AB.AC =2IB.IC. Tính số đo góc A.
Hết
Họ và tên thí sinh: SBD:
Chữ ký GT 1: Chữ ký GT 2:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.