Đề kiểm tra HKII toán 8- Yên Lạc năm học 2017-2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra HKII toán 8- Yên Lạc năm học 2017-2018, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN YÊN LẠC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TOÁN, LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2,0 điểm).
Chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D rồi ghi vào tờ giấy thi.
Câu 1. Tập nghiệm của phương trình: là
A.
B.
C.
D.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình: -15x 45 là
A.
B.
C.
D.

Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x ≠ -2 B. x ≠ 3 C. x ≠ -3 và x ≠ -2 D. x ≠ 3 và x ≠ -2
Câu 4. Một hình lập phương có thể tích là 125 cm3 . Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
A. 20 cm2 B. 100 cm2 C. 25 cm2 D. 150 cm2
II. PHẦN TỰ LUẬN. (8,0 điểm)
Câu 5. (1,5 điểm) Giải các phương trình sau
a)
b)
Câu 6. (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
a)
b)
Câu 7. (1,5 điểm) Một canô đi từ bến A đến bến B dài 80 km, rồi quay lại A. Biết rằng thời gian xuôi dòng mất ít hơn thời gian ngược dòng là 1 giờ .Tính vận tốc thực của canô biết vận tốc của dòng nước là 2km/h
Câu 8. (2,5 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm. Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I ( H ( BC và D ( AC )
a) Tính độ dài AD và DC.
b) Chứng minh: ∆ABC ∆HBA suy ra AB2 = BH . BC
c) Chứng minh ∆ABI ∆CBD
d) Chứng minh: IH. DC = IA. AD
Câu 9. (0,5 điểm)
Giải phương trình nghiệm nguyên: (x-3)y2 – x2 = 48

————– Hết ————–
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
UBND HUYỆN YÊN LẠC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HDC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TOÁN 8
Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)

I. Trả lời trắc nghiệm: (2đ) (mỗi câu 0.5đ)

1
2
3
4

D
A
D
B

II. Đáp án tự luận: (8đ)
Câu 5). Giải các phương trình sau : (1,5đ)

a)
(0,25)

(0,25)
Vậy: (0,25)

b)
ĐKXĐ :
MTC : (x + 1)(x + 2)(x – 3) 0,25đ
(x + 1)(x + 2) + (x + 1)(x – 3) – 2x (x + 2) = 0
+x + 2x + 2 + – 3x + x – 3 – 2 – 4x = 0
– 3x = 1 0,25đ
x = Vậy: 0,25đ
Câu 6). Giải các bất phương trình sau :
a)
(0,25)

(0,25)
Vậy: (0,25)
Biểu diễn tập nghiệm trên trục số : 0,25đ
b) ; MTC: 40
10(5x + 3) – 8(9x + 2) < 5(7 – 3x) 0,25đ
50x + 30 – 72x – 16 < 35 – 15x
– 22x + 15x < 35 -14
– 7x < 21 0,25đ
x > – 3
Vậy: 0,25đ
Biểu diễn tập nghiệm trên trục số : 0,25đ

Câu 7). Gọi VT thực của canô là x(x>2), km/h
Thời gian xuôi là (giờ)
Thời gian ngược là (giờ) 0,5 đ
Vì thời gian xuôi ít hơn thời gian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.