đề kiểm tra HKII toán 8 – có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tra HKII toán 8 – có đáp án, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TAM ĐẢO
TRƯỜNG THCS HỒ SƠN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề)

Họ tên GV ra đề: Tạ Thị Thanh Hoa
ĐT: 01668253668
Họ tên người thẩm định 1: …………………………..
ĐT:…………………………
Họ tên người thẩm định 2: …………………………..
ĐT:…………………………

(Đề này gồm 2 trang)

I/ Phần trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau
Câu1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn
A. 0x + 1 >0
B. x2 ≥ 0
C. (x – 1)x < 0
D. x ≤ 1

Câu 2. Phương trình 5x + 4 = 3x có nghiệm là
A. -2
B. 2
C. 4
D. -4

Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình là

A. x ≠ 0
B. x ≠0 và x ≠1
C. x ≠ 1
D. x ≠0 hoặc x ≠1

Câu 4. Tập nghiệm của phương trình |x – 2| = 3 là
A. -1
B. 5
C. -1; 5
D. -5

Câu 5. Biết và CD = 2 cm. Độ dài AB bằng

A. 4/3
B. 4
C. 6
D. 2/6

Câu 6. Cho tam giác ABC có góc A bằng 900 , AD là phân giác của góc A .
Biết AB = 3cm, BC = 5 cm. Tỉ số DB/DC bằng
A. 4/3
B. 5/3
C. 3/5
D. 3/4

Câu 7. Khi cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần thì thể tích của nó tăng lên
A. 2
B. 4
C.8
D. 6

Câu 8. Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác thì lăng trụ đó có
A. 6 mặt, 5 đỉnh, 9 cạnh
B. 5 mặt, 6 đỉnh, 9 cạnh

C. 5 mặt, 9 đỉnh, 6 cạnh
D. 9 mặt, 6 đỉnh,5 c ạnh

II/ Phần tự luận
Bài 1. a) Giải phương trình:
b) Giải bất phương trình

Bài 2. Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 8. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị thì được một phân số bằng 5/6. Tìm phân số ban đầu.

Bài 3. cho tam giác ABC,có góc A bằng 900, AC = 3cm, BC = 5cm. AH là đường cao xuất phát từ đỉnh A.
a) Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA và AB2 = BH.BC
b) Tính độ dài AH, BH?
c) Phân giác góc BAC cắt BC tại D. Tính BD?
———————————————–

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011
MÔN: Toán 8
I/ Phần trắc nghiệm (4 đ)
Mỗi câu đúng 0.5 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
D
A
B
C
A
D
C
B

II/ Phần tự luận (6đ)
Câu
Đáp án
Điểm

9
ĐKX Đ: x ≠ 2 và x ≠-2
Với ĐKXĐ trên (1) =>(x – 2) – 5(x +2) = 2x – 3
……..6x = -9
x = -3/2 (thoả mãn điều kiện)
Vậy nghiệm của phương trình là x = -3/2

0.5

0.5

(1) 40+4(3x – 2) ≥ 5(x + 3) – 20x
………27 x ≥ -17
x ≥ -17/27
Vậy nghiệm của bất phương trình là x ≥ -17/27

0.5

0.5

10
– Gọi tử số của phân số là: x (x ≠ 0)
– Mẫu số của phân số là : x + 8 (x ≠ -8)
– Phân số ban đầu là:

– Tăng tử số lên 3 đơn vị ta được phân số mới là:
– Phân số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.