Đề kiểm tra HKII Toán 7 (Có ma trận) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra HKII Toán 7 (Có ma trận), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7
NĂM HỌC 2016-2017

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Thống kê.

– Xác định dấu hiệu.
– Lập bảng
“tần số”.
– Tìm mốt, tìm giá trị trung bình của dấu hiệu.

Số câu

3

3

Số điểm

1,5

1,5

Tỉ lệ %

15%

15%

2. Biểu thức đại số.
– Nhận biết đơn thức đồng dạng, nghiệm của đa thức, giá trị của đa thức.
– Biết tìm bậc của đơn thức, đa thức, đa thức thu gọn.

Cộng trừ đơn thúc đồng dạng, xác định nghiệm của đa thức.
– Thu gọn đa thức.
– Cộng, trừ hai đa thức.
– Tìm nghiệm của đa thức.
– Cộng đa thức.

Số câu
3

3

3
3

1
13

Số điểm
0.75

0.75

0,75
1,5

1
4,75

Tỉ lệ %
7.5%

7,5%

7,5%
15%

10%
47,5%

3. Tam giác
– Tam giác cân.
– Định lí Pitago.
– Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
Nhận biết một tam giác là tam giác đều.
Xác định độ dài 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh hai tam giác bằng nhau, tam giác vuông.

Số câu
1

1

2
4

Số điểm
0.25

0,25

2
2,5

Tỉ số %
2,5%

2,5%

20%
25%

4. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác.

Biết khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng tính chất của đường vuông góc và đường xiên.

Số câu

1

1
2

Số điểm

0.25

1
1,25

Tỉ số %

2.5%

10%
12,5%

Tổng số câu
4
1
10%
5
1.25
12,5%
9
3,75
37,5%
4
4
40%
22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC
TRƯỜNG THCS PHẠM CÔNG BÌNH
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN :TOÁN – KHỐI 7
Năm học: 2016 – 2017
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức
A. B. C. D.
Câu 2: Đơn thức có bậc là :
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12
Câu 3: Bậc của đa thức là :
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 4: Gía trị x = 2 là nghiệm của đa thức :
A. B. C. D.
Câu 5: Kết qủa phép tính
A. B. C. D.
Câu 6. Giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 và y = -1 là:
A. 12 B. -9 C. 18 D. -18
Câu 7. Thu gọn đơn thức P = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng :
A. 3 x3y B. – x3y C. x3y + 10 xy3 D. 3 x3y – 10xy3
Câu 8. Số nào sau đây là nghiệm của đa thức f(x) = x + 1 :
A. B. C. – D. –
Câu 9: Đa thức g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.