Đề kiểm tra HKII- Toán 6 – Bạc Liêu – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra HKII- Toán 6 – Bạc Liêu, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Mã đề 01
Câu 1: 2,5 điểm
Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:
; ; ; ; ;
Tìm số nghịch đảo của các số sau:
; 0,25 ; ; – 5
Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:
4 ; -3
Câu 2: ( 2,0 điểm)
Thời gian học bài buổi tối ở nhà mỗi ngày của các bạn Lan 150 phút. Môn thứ nhất chiếm thời gian mỗi ngày, môn thứ hai hết thời gian mỗi ngày, môn thứ ba hết thời gian mỗi ngày. Hỏi thời gian bạn Lan học môn thứ tư là bao nhiêu phút ?
Câu 3: 2,0 điểm
a) Tính giá trị của các biểu thức:
A = ( 3 – 0,5) : ( + ); B = ( + ) -3
b) so sánh và
Câu 4: 1 điểm
a) Làm tính nhân:
(-8). (+17). (- 25)
b) Thế nào là hai góc phụ nhau ? vẽ hình.
Câu 5: (2,5 điểm)
Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho = 750, = 1500
Tính
Chứng tỏ Oy là tia phân giác của góc xOz
Mã đề 02:
Câu 1: 2,5 điểm
Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:
; ; ; ;
Tìm số đối của các số sau:
; 0 ; ; – 5
Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:
-2 ; 3
Câu 2: ( 2,0 điểm)
Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 3. 4 = 6 .2

Câu 3: 2,0 điểm
a) Tính giá trị của các biểu thức:
A = + ( +2); B = (6 + 3 ) – 4
b) so sánh – và –
Câu 4: 1 điểm
a) Làm tính nhân: (-16).(+21). (- 5)
b) Cho các góc: 250; 370; 530; 750; 650 . Tìm các cặp góc phụ nhau.
Câu 5: (2,5 điểm)
Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho = 750, = 1500
Tính
Chứng tỏ Oy là tia phân giác của góc xOz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.