de kiem tra HKII co dap án+ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về de kiem tra HKII co dap án+ma tran, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề kiểm tra học kỳ II. Môn Toán lớp 6

Chủ đề chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN TL
TN TL
TN TL

1. Số nguyên (phép nhân, tính chất chia hết, bội ước )
2 1
0,5 0,5
1
0,25
1
0,25
5
1,5

2. Phân số
2 1
0, 5 0, 5
2 2
0, 5 2
2 2
0,5 2
11
6

3. Góc
1 1
0,25 0,5
1
0,5
1 1
0,25 1
5
2,5

Cộng
8
2,75
6
3,25
7
4
21
10

Phòng GD&ĐT hồng bàng
Trường thcs quán toan
Thứ ngày tháng năm
Đề kiểm tra Học kỳ II
Môn : Toán ( thời gian 90’)

Họ và tên : ……………………………………. Lớp : 6

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

Phần 1. Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Câu 1. (2 điểm )Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
1) Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau với a,b,c,d là các số nguyên :
A. Nếu a>b và c>0 thì ac>bc ; B. nếu a>b thì a+c>b+c
C. Nếu a>b và b>c thì a>c ; D. Nếu a>b và cbc
2) Cho a là một số nguyên âm , để tích a.b là một số nguyên dương thì b phải là :
A. Số nguyên dương ; B. Số nguyên âm ; C. số nguyên ; D. số 0
3) Số ước của 13 là : A. 1 ; B. 2 ; C. 3 ; D. 4
4) cho n là số nguyên biết n+1 chia hết cho n-2 , tìm đáp án sai : A. 1 ; B. -2 ; C. 5 ; D. -1
5) Cách viết không cho ta phân số là : A. ; B. ; C; D.
6) Cho x-(-9)=7, số x bằng : A. -2 ; B. 2 ; C. -16 ; D. 16
7) Cho đường tròn tâm O có bán kính R = 5cm. Lấy một điểm M sao cho OM = 3 cm khi đó :
A. Điểm M nằm trên đường tròn tâm O . ; B. Điểm M nằm bên trong đường tròn tâm O .
C. Điểm M nằm bên ngoài đường tròn tâm O . ; D. Một đáp án khác .
8) Số tam giác có trong hình vẽ là :
A. 6 tam giác ; B. 7 tam giác
C. 8 tam giác ; D. 9 tam giác
Câu 2. (1 điểm) Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp .
Câu
Đúng
Sai

9) giờ bằng 10phút

10) của 76m là 19dm

11) 62,5% của 96 tạ là 60tạ

12) Tỉ số phần trăm của hai số 5 và 8 là 52,5%

Phần II. Tự luận
Câu 1. Tính ( 1 điểm ) : a) b)
Câu 2. Tìm x biết ( 1 điểm ) a) ; b)
Câu 3. ( 2 điểm). Một trường THCS có 588 học sinh, Biết số học sinh của khối 7

Hỏi và đáp