Đề kiểm tra HKI(2010-2011) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra HKI(2010-2011), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Trãi .CĐ
Lớp 6A..
Họ tên học sinh: ……………………………………………..

KIỂM TRA HỌC KỲ I – (2010-2011)
TOÁN 6
Thời gian : 90 phút

Chữ kí GT 1
Chữ kí GT 2
Điểm
Lời phê
Chữ kí GK

I/Trắc nghiệm :(2 điểm ) ( câu 1 đến câu 4, mỗi câu 0 , 25 đ )
1) Cho tập hợp . Cách viết nào sau đây là sai ?
A . B . C. D .
2) Tập hợp tất cả các số nguyên x thỏa mãn – 3 < x < 2 là :
A. B. C. D.
3) Cho 3 điểm M , E , O . Ta phải có điều kiện nào thì điểm O là trung điểm của EM :
A) ME = OE =OM
B) M,E,O thẳng hàng và OM =ME

C) OM =OE và OM +ME =OE
D) OM =OE và OM +OE =ME

4)Phát biểu nào sau đây là SAI ?
A) Trong ba điểm có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

B) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

C) Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau

D)Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB

5) Nối mỗi dòng ở cột bên trái với dòng ở bên phải để được kết quả đúng ( 1 điểm )
A. (-3) + (- 4 ) =
B. ( +7) + (-10) =
C. ( – 9 ) – ( +1) =
D. (- 6) + (+ 6) =
1) -3
2) – 7
3) 0
4) 7
5) -10

Trả lời:
A ghép với …….
B ghép với …….
C ghép với …….
D ghép với …….

II.Tự luận : ( 8 đ )
Bài 1 : ( 2 đ )
Tính :
Tính hợp lý : 45.84 + 45.36 + 55.75 + 55.45
Bài 2) ( 2 đ)
Tìm số tự nhiên x , biết : 134 – 5 ( x + 4 ) = 34
b) Tìm số nguyên x , biết : x + 1 = ( -7 ) + ( + 2 )
Bài 3) ( 2 đ ) ) Một Chi đội học sinh lớp 6 có 36 các bạn nam và 48 các bạn nữ . Trong buỏi sinh hoạt ngoài trời , bạn chi đội trưởng dự kiến chia các các bạn thành từng nhóm sao cho số nam , nữ trong mỗi nhóm bằng nhau . Hỏi Chi đội có thể có được nhiều nhất bao nhiêu nhóm ? Khi đó, mỗi nhóm có bao nhiêu nam , bao nhiêu nữ ?
Bài 4: ( 2 đ ) Cho đoạn thẳng AB = 6 cm.Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AB
Tính độ dài đoạn thẳng AK
Trên tia AB , vẽ điểm D sao cho AD = 2 cm.Tính độ dài đoạn thẳng DK
Trên tia KB, vẽ điểm E sao cho KE = 1 cm. Chứng tỏ K là trung điểm của đoạn thẳng DE
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.