Đề kiểm tra HKI năm học 2017-2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra HKI năm học 2017-2018, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN TỨ KỲ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2017 – 2018
MÔN: TOÁN – LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề này gồm 05 câu, 01 trang)

Câu 1. (3,0 điểm)
1. Tính giá trị của các biểu thức:
a) ; b)
2. Giải hệ phương trình:
3. Tìm để phương trình nhận cặp số (3;1) làm nghiệm.
Câu 2. (2,0 điểm) Cho hàm số bậc nhất: ; (k là tham số)
1. Vẽ đồ thị hàm số khi k = 1.
2. Tìm k để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.
Câu 3. (1,5 điểm) Cho biểu thức: với a>0 và
1. Rút gọn P.
2. Tìm để P có giá trị bằng 2.
Câu 4. (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB >AC), có đường cao AH.
1. Cho AB = 4cm; AC = 3cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.
2. Vẽ đường tròn tâm C, bán kính CA. Đường thẳng AH cắt đường tròn (C) tại điểm thứ hai D.
a) Chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn (C).
b) Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt các tia BA, BD thứ tự tại E, F. Trên cung nhỏ AD của (C) lấy điểm M bất kỳ, qua M kẻ tiếp tuyến với (C) cắt AB, BD lần lượt tại P, Q. Chứng minh:
Câu 5. (0,5 điểm)
Cho a, b, c là các số không âm thỏa mãn đồng thời:
và .
Tính giá trị của biểu thức:
——– Hết ——–

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN TỨ KỲ

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2017-2018
MÔN : TOÁN – LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1
(3,0đ)
1. (1,5 điểm)

a) (0,75 điểm)

0.25

=
0.25

= 10 – 5 = 5
0.25

b) (0,75 điểm)

0.25

0.25

= -2
0.25

2. (0,75 điểm)

0.25

0.25

Kết luận nghiệm (-5; 2)
0.25

3. (0,75 điểm)

Phương trình nhận cặp số (3;1) làm nghiệm khi
0.25

3a = 3 suy ra a = 1. Kết luận: …
0.5

Câu 2
(2,0đ)
1. (1,25 điểm)

Hàm số là hàm số bậc nhất khi .
0.25

k = 1( thỏa mãn), ta có hàm số
0.25

Xác định 2 điểm mà đồ thị đi qua
0.25

Vẽ chính xác đồ thị
0.5

2. (0,75 điểm)

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2
khi đồ thị hàm số đi quan điểm (2;0) (
0.25

0.25

Đối chiếu . Kết luận k = -2
0.25

Câu 3
(1,5đ)
1. (1,0 điểm)

0.25

0.5

0.25

2. (0,5 điểm)

P = 2
0.25

Đối chiếu ĐKXĐ, kết luận không có giá trị của a để P = 2
0.25

Câu 4
(3,0đ)

0.25

1. (1,0 điểm)

BC2 = AB2 + AC2 = 42 + 32 = 25 =>BC = 5 cm
0.5

AB. AC = AH. BC
0.5

2.a) (1,0 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.