Đề kiểm tra HKI 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra HKI 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TAM ĐẢO
TRƯỜNG THCS HỒ SƠN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011
MÔN: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề)

Họ tên GV ra đề: Tạ Thị Thanh Hoa
ĐT: 01668253668
Họ tên người thẩm định 1: …………………………..
ĐT:…………………………
Họ tên người thẩm định 2: …………………………..
ĐT:…………………………

(Đề này gồm 2 trang)

I/ Phần trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau
Câu 1. Kết quả của phép tính x2(x – 1) là
A. x3 – 1
B. x3 – x
C. x3 – x2
D. x2 – x

Câu 2. Hạng tử còn thiếu trong khai triển của hằng đẳng thức
(x – 2)3 = x3 – …+12x – 8 là
A. -6×2
B. 6×2
C. 12×2
D. 12x

Câu 3. Kết quả khi rút gọn phân thức là

Câu 4. Giá trị của biểu thức xác định khi

A. x ≠ 0
B. x ≠ 1
C. x ≠ 0 và x ≠ 1
D. x ≠ 0 và x ≠ -1

Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng
A. Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành
B. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
C. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi
D. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân
Câu 6. Tam giác ABC có M là trung điểm của cạnh AB, N là trung điểm của cạnh AC. Biết MN = 3 cm, độ dài cạnh BC bằng
A. 3 cm
B. 6 cm
C. 1.5 cm
D. 9 cm

Câu7. Biết a, b là hai kích thước của hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật là

A. S = a.b
B. S = (a + b)
C. ab
D. 2(a +b)

Câu 8. Số trục đối xứng của tứ giác đều là
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

II/ Phần tự luận
Bài 1. a) Thực hiện phép tính
(x2 – 3)(x2 + 3)
b) Phân tích đa thức sau thành nhân tử
A = x2 – 2x + 1 – y2

Bài 2. Cho biểu thức : A = ( – ) 🙂
a) Rút gọn biểu thức
b) Tính giá trị của biểu thức với x = -1
Bài 3. Cho tam giác ABC , các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G. Gọi H là trung điểm của GB, K là trung điểm của GC.
a. Chứng minh tứ giác DEHK là hình bình hành.
b. Nếu BD vuông góc với CE thì tứ giác DEHK là hình gì?
c. Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác DEHK là hình chữ nhật.
—————————————————–

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011
MÔN: Toán 8

I/ Phần trắc nghiệm (4 đ)
Mỗi câu đúng 0.5 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
B
A
C
D
B
A
A

II/ Phần tự luận (6 đ)
Câu
Đáp án
Điểm

9
a) (x2 – 3)(x2 + 3) = x4 – 9
1

A = x2 – 2x + 1 – y2
= (x2 – 2x + 1) – y2 = (x – 1)2 – y2
= (x – 1 + y)(x – 1 – y)

0,5
0,5

10
a)
A = ( ( – ) ) :

= …… = .x(x – 3)

=

0,5

0.5

b) Với x = -1 thay vào ta được

A =

0.5

11
Vẽ được hình
Viết được GT – KL

0,5

a) Chứng minh :
– EG = GK (= GC)

-DG =

Hỏi và đáp