Đề kiểm tra HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi HK2 Toán 12 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ Tư ngày 17 tháng 04 năm 2019, trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2018 – 2019, thông qua kỳ thi, giáo viên bộ môn Toán và nhà trường sẽ dựa trên điểm số các em đạt được để đánh giá và xếp loại học lực môn Toán.

Đề kiểm tra HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội với nội dung chính là các bài toán thuộc chương 3, chương 4 môn Giải tích 12 và chương 3 Hình học 12, có tất cả 8 mã đề: 196, 207, 368, 581, 692, 790, 825, 983, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 50 câu, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Trích dẫn đề kiểm tra HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 3x + 4x + 12 = 0 và mặt cầu (S): x^2 + y^2 + (z – 2)^2 = 4. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. (P) đi qua tâm mặt cầu (S). B. (P) tiếp xúc với mặt cầu (S).
C. (P) cắt (S) theo một đường tròn và (P) không qua tâm (S). D. (P) không cắt (S).
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) liên tục trên R và đồ thị hàm số y = f'(x) trên đoạn [0;3] như hình vẽ ở bên. Hãy so sánh f(0), f(2), f(3).
A. f(0)< f(2) < f(3). B. f(0) < f(3) < f(2). C. f(3) < f(0) < f(2). D. f(2)< f(0) < f(3).
+ Parabol (P): y^2 = 2x cắt đường tròn (C): x^2 + y^2 = 8 tại hai điểm A và B. Diện tích của hình phẳng tô đậm màu ở hình bên được tính theo công thức nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.