Đề kiểm tra HK1 toán 7 (có đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra HK1 toán 7 (có đáp án), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018
HUYỆN ĐỨC PHỔ Đề môn: Toán – Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. (1,5điểm)
a) Cho hàm số y = f(x) = 4x – 3 . Tính f(1); f(2).
b) Cho tam giác ABC vuông tại A có . Tính số đo của .

Bài 2. (2,5điểm)
1. Tính bằng cách hợp lý nhất.
a) b)
2. Tìm x biết:

Bài 3. (2,5điểm)
a) Cho M(1; 2) là một điểm thuộc đồ thị hàm số y = ax; hãy tìm hệ số a và cho biết đồ thị của hàm số này nằm ở Các góc phần tư nào? vì sao?
b) Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x

Bài 4. (1,0điểm)
Cho biết 45 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 148 ngày (mỗi ngày làm việc 8 giờ). Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 111 ngày thì cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân? (giả sử năng suất làm việc của các công nhân là như nhau).

Bài 5 . (3,5điểm)
Cho tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC.
a) Chứng minh AMB = AMC.
b) Chứng minh AM vuông góc với BC.
c) Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh AB song song với DC.
d) Trên các cạnh AB, DC lần lượt lấy các điểm I và K sao cho BI = CK. Chứng minh ba điểm I, M, K thẳng hàng. .

HẾT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
HUYỆN ĐỨC PHỔ Đề môn: Toán – Lớp 7

HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1. (1,5điểm)
Tóm tắt cách giải
Điểm

a) f(-1) = 4.(-1) – 3
= – 4 – 3 = -7
f(-1) = 4.(2) – 3
= 8 – 3 = 5
b) Tam giác ABC vuông tại A nên ta có:

0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm

Bài 2. (2,5điểm)
Tóm tắt cách giải
Điểm

1. a) =
= 25 – 16 = 9
b)

0,25 điểm
0,25 điểm
0,75 điểm

0,25 điểm

2

hoặc
x = hoặc x =

0,25 điểm
0, 5 điểm
0,25 điểm

Bài 3. (1,5điểm)

Tóm tắt cách giải
Điểm

a) Vì M thuộc đồ thị hàm số nên ta có: -2 = a.1 a = -2
Vì a < 0 nên đồ thị hàm số nằm ở góc phần tư thứ II và thứ IV.
Tìm được điểm khác điểm O(0;0) thuộc đồ thị của hàm số y = -2x
– Cho x = 1y = -2. ta được điểm A(1; -2)
Vẽ đúng đồ thị

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm

Bài 4. (1,0điểm)
Tóm tắt cách giải
Điểm

Gọi x(công nhân) là số công nhân cần để xây xong ngôi nhà trong 111 ngày.
Vì năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau và cùng xây một ngôi nhà nên số công nhân tỉ lệ nghịch với số ngày xây xong nhà.
Áp dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:
111.x = 45.148 (công nhân)
Vậy để xây xong ngôi nhà trong 111 ngày cần tăng thêm 60-45 =15 công nhân.

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

Bài 5 . (3,5điểm)
Tóm tắt cách giải
Điểm

Vẽ hình đúng.(câu a: 0,25 đ; Câu c: 0,5 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.