Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi HK1 Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 (Ban KHTN) năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị gồm 4 mã đề 101, 102, 103, 104, mỗi mã đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề.

Trích dẫn đề kiểm tra HK1 Toán 12:
+ Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là sai?
A. Đồ thị của hàm số đa thức bậc 3 luôn có tâm đối xứng.
B. Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.
C. Đồ thị của hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
D. Đồ thị của hàm số đa thức bậc 3 luôn nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
+ Cho một khối trụ có khoảng cách giữa hai đáy bằng 10, diện tích xung quanh bằng 80π. Tính thể tích của khối trụ đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên R và đồ thị hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình bên. Xét hàm số g(x) = f(x^2 – 2). Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Hàm số g(x) đồng biến trên (2; +∞)
B. Hàm số g(x) nghịch biến trên (-1; 0)
C. Hàm số g(x) nghịch biến (-∞; -2)
D. Hàm số g(x) đồng biến (0; 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.