Đề kiểm tra HK.II Toán 9 có Đ án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra HK.II Toán 9 có Đ án, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD – ĐT TP…………………… Thứ …….. ngày …….tháng …… năm 2012
Trường THCS……………………. KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2011 – 2012
MÔN : TOÁN . LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

Họ và tên :……………………………………
Số báo danh : ……………
Lớp: …………… Phòng thi :………
Chữ kí giám thị 1
Chữ kí giám thị 2
Mã phách

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Chữ kí giám khảo
Chữ kí giám khảo
Mã phách

I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )
ĐỀ:
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (2 điểm)
1. Nghiệm của hệ phương trình: là:
A. (2; –3) B. (2; 3) C. (–2; 3) D. (–3; 2)
2. Phương trình x2 + 2x – 3 = 0 có hai nghiệm x1, x2. Vậy x12 + x22 bằng:
A. 10 B. –2 C. 4 D. –8
3. Đồ thị hàm số nào sau đây đi qua điểm A(3; 12)?
A. B. C. D.
4. Tổng và tích hai nghiệm của phương trình x2 – 4x – 5 = 0 là:
A. –5; 4 B. 4; –5 C. –4; –5 D. –5; –4
5. Hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm là 150o. Số đo cung lớn AB là:
A. 105o B. 150o C. 210o D.75o
6. Diện tích của một hình tròn là 64cm2. Vậy bán kính của hình tròn đó là:
A. 64 cm B. 8 cm C. 8 cm D. cm
7. Hình nón có bán kính đường tròn đáy là 3cm, chiều cao là 4cm.Vậy thể tích hình nón là:
A. 4 cm3 B. 8cm3 C.16 cm3 D. 12 cm3
8. Cho đường tròn (O; 2cm), độ dài cung 600 của đường tròn này là:
A. cm. B. cm C. cm D. cm.
II. Điền các từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống. (1 điểm)
1. Khi a và c trái dấu thì phương trình ax2 + bx + c = 0 luôn có ………………………
2. Nghiệm tổng quát của phương trình 2x – y = 1 là ………………………
3. Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây ………………….. thì bằng nhau.
4. Khi cắt một hình cầu bởi một mặt phẳng, ta được một ………………
III. Điền dấu “x” vào ô thích hợp. (1 điểm)
Nội dung
Đúng
Sai

1. Trong một đường tròn, số đo của góc ở tâm bằng một nửa số đo của góc nội tiếp cùng chắn một cung.

2. Hình thang nội tiếp được một đường tròn khi và chỉ khi đó là hình thang cân.

3. Phương trình x2 – 2(m + 1)x + 2m = 0 luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.

4. Đồ thị của hai hàm số y = ax2 (a0) và y = mx + n (m0) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt.

IV. Bài tập: (6 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Cho hai hàm số: y = x2 (P) và y = 2x – 2 (d).
Vẽ hai đồ thị (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị đó.
Bài 2: (2 điểm)
Hai ôtô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B. Ôtô thứ nhất chạy nhanh hơn ôtô
thứ hai 10km/h nên đến B sớm hơn ôtô thứ hai 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ôtô,
biết rằng quãng đường từ A đến B là 100km.
Bài 3: (2,5 điểm)
Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn (O). Trên cung nhỏ BD
lấy một điểm M. Tiếp tuyến tại M cắt tia AB ở E, đoạn thẳng CM cắt AB ở S.
a. Chứng minh ODMS là tứ giác nội tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.