Đề kiểm tra HK II – Toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra HK II – Toán 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PGD – ĐT HUYỆN BẾN CÁT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Trường THCS Lê Quý Đôn Năm học 2010 – 2011
Môn thi: Toán lớp 8
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1. Hình vẽ:

biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây:
A . x > 3; B . x < 3; C . x ( 3; D . x ( 3.
Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình là
a) x ( -2 hoặc x ( 3 b) x ( 2 và x ( – 3 c) x ( 3 và x ( – 2 d) x ( 0 ; x ( 3
Câu 3. Với S là diện tích đáy, h là chiều cao thì thể tích của hình lăng trụ đứng là:
A. V = 2S . h B. S . h C. D.
Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình
A. B. C. D.
Câu 5. Cho phương trình Điều kiện xác định của phương trình là:
A: và B: C: và D:
Câu 6. Cho hình vẽ 1 , biết rằng MN//BC
Đẳng thức đúng là :
A. B.
C. D.

Câu 7. Giả sử (ADE(ABC. Kí hiệu C là chu vi của tam giác. Vậy tỉ số: bằng:
A. 2 B.
C. 3. D.
Câu 8. Bất phương trình 2 – 3x 0 có nghiệm là:
A.
B.
C.
D.

Câu 9. Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm là S = 2 ; -1
A. ( x + 2)(x – 1) = 0 B. x2 + 3x + 2 = 0
C. x( x – 2)(x + 1)2 = 0 D. ( x – 2)(x + 1) = 0
Câu 10. Cho (ABC có BC = 5cm, AC = 4cm, AB = 6 và AD là đường phân giác. Thì BD bằng
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 11. Hình lập phương có cạnh là 4cm thì thể tích là :
A. 8cm3 ; B. 16cm3 ; C. 64cm3 ; D. 12cm3
Câu 12. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c hãy lựa chọn công thức đúng để tính diện tích xung quanh .
A. (a + b).c ; B. 2.(a + b).c ; C. 3.(a + b).c ; D. 4.(a + b).c
II. Tự luận: (7điểm)
1. Giải các phương trình sau : (1.5đ)
a) 8x – (x + 2) = 2(8 – x) b) c)
Bài 2. Giải và biểu diễn bất phương trình sau: 2 – 3x 12 – 2x . (0.5 điểm)
Bài 3. Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Sau đó quay ngay về A nhưng chỉ đi với vận tốc 45hm/h. Thời gian chuyến đi và về mất 7 giờ. Tính quãng đường AB. (2 điểm)
Bbai 4. Cho tam giác ABC có AB=4cm, AC=6cm, BC=8cm. Đường cao AH(HBC);Tia phân giác góc A cắt BC tại D.
a/ Chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HAC.
b/ Chứng minh
c/Tính độ dài các đọan thẳng DB.(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) (2 điểm)

Đáp án
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
C
C
B
A
A
D
B
A
D
A
C
B

II. Tự luận:
Bài 1. Giải các phương trình sau : (2.0đ)

a) 8x – (x

Hỏi và đáp