Đề kiểm tra HK II năm học 2010-2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra HK II năm học 2010-2011, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN : TOÁN – LỚP 6
NĂM HỌC 2010-2011
(Thời gian làm bài : 90 phút)

Bài 1. (1,5 điểm)
Tìm một số biết của nó bằng 360 %.
Tìm của 20.
So sánh hai phân số và
Bài 2.(1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a)
b)
Bài 3. (1,5 điểm) Tìm x :
a)
b) (4,5 – 2x).
Bài 4. (2 điểm)
Lớp 6A có 40 học sinh. Điểm kiểm tra toán gồm 4 loại : Giỏi, khá, trung bình, yếu. Trong đó số bài đạt loại giỏi chiếm tổng số bài, số bài đạt loại khá chiếm số bài đạt loại giỏi, số bài đạt loại yếu chiếm số bài còn lại.
Tính số bài kiểm tra mỗi loại của lớp.
Tính tỉ số phần trăm số bài đạt loại khá và giỏi so với cả lớp.
Bài 5.(2,5 điểm)
Cho góc bẹt xOx’. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng x’x, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho
Tính .
Tia Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
Bài 6. (1 điểm)
Tìm số tự nhiên a, biết rằng thêm a vào cả tử và mẫu của phân số thì được phân số bằng .
…………………..Hết…………………..

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II
HUYỆN ĐÔNG TRIỀU MÔN TOÁN LỚP 6
––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Câu
Phần
Nội dung
Điểm

Bài 1
(1,5 điểm)
1)a
0,5 đ
Số phải tìm là: 360
0,5

1)b
0,5 đ
Số phải tìm là: 20=
0,5

1) c
0,5 đ
BCNN(12,18)=36

nên

0,25

0,25

Bài 2
(1,5 điểm)

2)a
0,75 đ
=
=
0,25

0,25

0,25

2)b
0,75 đ
= -8

0,25

0,25

0,25

Bài 3
(1,5
điểm)
3)a
0,75 đ

x =
x =
0,75

3)b
0,75 đ

2x = 4
x = 2
0,75

Bài 4
(2
điểm)
4)a
1,25 đ
Số bài kiểm tra đạt loại giỏi là: 408( bài)
Số bài kiểm tra đạt loại khá là : 8 = 12( bài)
Số bài còn lại là: 40 – 8 – 12 = 20( bài)
Số bài kiểm tra đạt loại yếu là: 20 = 5( bài)
Số bài kiểm tra đạt loại trung bình là: 20 -5 = 15 (bài)
0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

4)b
0,75 đ
Số bài kiểm tra đạt loại khá và giỏi là: 8 +12 = 20(bài)
Tỉ số phần trăm số bài đạt loại khá và giỏi so với cả lớp là:

0,25

0,5

Bài 5
(2,5
điểm)

Hình vẽ
0,25 đ

0,25

4)a
1 đ
và là hai góc kề bù nên 1800 –
= 1800 – 1200
= 600
1

4)b
1,25 đ

Có nên Tia oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
Ta có
300 + 600
= 600- 300= 300
Vậy
Oy là tia phân giác của
0,5

0,5

0,25

Bài 6
(

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.