DE KIEM TRA HK II MON TOAN 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về DE KIEM TRA HK II MON TOAN 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM HỌC KÌ II MÔN TOÁN 7
(THỜI GIAN 90 PHÚT)
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Í

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Thống kê

Hiểu và lập được bảng “tần số”
Tính được số trung bình cộng và tìm được Mốt của dấu hiệu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1
10

1
0.5
5

3
1.5
15

2. Đơn thức và đa thức
Biết được bậc của, đơn thức
Hiểu và tính được giá trị của biểu thức đại số tại x =a, Biết thu gọn đa thức để tìm bậc
+ Sắp xếp được đa thức một biến, vận dụng được các cách cộng, trừ hai đa thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5

2
1
10

3
2.25
22.5

6
3.75
37.5

3. Tìm nghiệm của đa thức
Nhận biết được một số cho trước có là nghiệm của đa thức không

Tìm được nghiệm của đa thức bậc nhất một biết
Chứng minh được một tam thức vô nghiệm thực

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5

1
0.25
2.5

1
0.5
5
3
1.25
12.5

4. Hình học.
a) Định lí Pytago
b)Các trường hợp bằng nhau của tam giác, BĐT tam giác.
Biết được bộ ba độ dài cho trước có là độ dài ba cạnh của một tam gics vuông không

Tính được số đo góc, CM tam giác bằng nhau từ đó CM các góc, các đoạn thẳng bằng nhau, CM vuông góc
Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5

1
0.5
5
2
1.75
17.5

1
0.75
7.5
5
3.5
35

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5
15

2
1
10
2
1
10
1
0.5
5
7
4.75
47.5

2
1.25
12.5
17
10
100%

PHÒNG GD & ĐT ABC
TRƯỜNG THCS XYZ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN TOÁN 7

Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề

I.Trắc nghiệm khách quan. ( 3đ)
Hãy viết vào bài làm của em chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất!
Câu 1. Giá trị của biểu thức tại x = -2 là:
A. 6
B. 18
C. -7
D. 2

Câu 2. Bậc của đơn thức 42x3y2 là:
A. 7
B. 6
C. 5
D. 16

Câu 3. Đa thức P(x) = 4.x + 8 có nghiệm là:
A. -4
B. 4
C. 0
D. -2

Câu 4. Bậc của đa thức x9 – x2y4 + 9y5 – x9 – 8x4y3 + 2016 là:
A. 7
B. 8
C. 9
D. 2016

Câu 5. Bộ ba độ dài nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?
A. 4cm, 5cm, 9cm
B. 5cm, 7cm, 11cm
C. 5cm, 7cm, 13cm
D. 5cm, 12cm, 13cm

Câu 6 Cho tam giác ABC với AD là trung tuyến, G là trọng tâm , AD = 12cm. Khi đó độ dài đoạn GD bằng:
A. 8cm
B. 9 cm
C. 4 cm
D. 6 cm

II. Tự luận (7 đ)
Câu 7 Điểm bài thi học kỳ 2 môn Toán của một lớp 7 được ghi lại như sau:
7
10
9
4
8
6
6
5
8
4

3
7
7
8
7
8
10
7
5
7

5
7
8
7
5
9
6
10
4
3

Hỏi và đáp